Datering

Jisper kast

Vierdeurs Jisperkast. Op de kapfries de "lange jacht", doorlopend op de zijkanten op de lade een herderstafereel. De 4 deurpaneeltjes zijn beschilderd met bijbelse taferelen, (1750-1800).

Gedetailleerde beschrijving

Vierdeurs Jisperkast. Op de kapfries de "lange jacht", doorlopend op de zijkanten; op de lade een herderstafereel. De 4 deurpaneeltjes zijn beschilderd met bijbelse taferelen: L.b. Ontmoeting van Saul met Samuel; I Samuël 9: 14. ..' R.b. Samuel zalft Saul tot koning over Israel; I Samuel 10: 1 t/m 9. L.o. Samuël bestraft Saul; I Samuel 15: 13 t/m 26. R.o. Samuël houwt Agag, de koning der Amalekieten voor de ogen van Saul in stukken; I Samuël 15: 32 en 33. Naar 4 gravures van Pieter H.Schut, resp. Toneel Byb. Hist. nrs 74, 75, 76 en 77; ook Vollenhove O.T. nrs. 74, 75, 76 en 77. Voor uitgebreide fysieke beschrijving zie Informatiebank.

Identificatie
Titel
Jisper kast
Objectnummer
005119
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • kast (meubilair)
  Bergplaats, meestal afgesloten met een of meer deuren, losstaand of ingebouwd. (Haslinghuis)Meubelstuk om alle mogelijke zaken in op te bergen. Staat veelal op poten of een voetlijst, heeft een of meer deuren en aan de binnenzijde legplanken, laden of een kledingrek. Kasten in kerken en kloosters kunnen deel uitmaken van de kerk- of klooster-geschiedenis, vanwege functie en gebruik. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-88
Werk
Breedte
125.0 cm
Hoogte
178.0 cm
Lengte
56.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • vurenhout
  Het Nederlandse woord vuren is de genormeerde naam voor het hout van de fijnspar (Picea abies). Het wordt dan vurenhout genoemd. In Nederland is vuren de meest gebruikte naaldhoutsoort, en daarmee de meest gebruikte houtsoort. Het is niet alleen makkelijk te bewerken maar ook relatief goedkoop
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 1 mei 1955
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Jisp
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae

Trefwoorden