Datering

Workumer kast

Workumer kast, op de kapfries de "lange jacht", doorlopend op de zijkanten, de zes deurtjes zijn beschilderd met bijbelse taferelen, met spijltjes in de beide middendeurtjes.

Uitgebreide beschrijving

Op de kapfries de "lange jacht", doorlopend op de zijkanten. Op de regels tussen de deurtjes zijn de volgende teksten aangebracht met, onder de laatste regel, het jaartal 1699: Wat Roemt den Armen knegt op Sijn Volmaakte Werke Wilt met den wijsen Regt op Christy Leere Merke Het is de H Geest die onse Biel verklaart En ons Geloof versterckt door Christy heemelvaart. De paneeltjes van de bovenste deurtjes stellen voor: Links: De Farizeeër en de Tollenaar, biddende in de tempel; Lucas 18: 9 t/m 14.Rechts: Nachtelijk gesprek van Christus en Nicodemus: Johannes 3: 1 t/m 210. Ook de vier paneeltjes van de onderste deurtjes zijn beschilderd met voorstellingen uit het Nieuwe Testament: L.b. De doop van Christus door Johannes de Dooper in de Jordaan; Mattheüs 3: 13 t/m 16. L.o. De verheerlijking van Christus op de berg; Lucas 9: 28 t/m 35. R.b. De verschijning van Christus aan het meer van Tiberias; Petrus waadt Hem tegemoet; Johannes 21: 1 t/m 11. R.o. Christus zegent de Apostelen en vaart ten Hemel. Handelingen 1: 9. Van deze voorstellingen zijn de eerste 5 ontleend aan gravures van Pieter H.Schut, de laatstgenoemde aan een gravure van Claes Janszn. Visscher, resp. Hist. N.T., nrs. 50, 60, 18,36, 110 en 112; ook Vollenhove N.T., nrs 61; 21, 18, 39, 110 en 112. De voorstellingen op de middelste deurtjes hebben betrekking op de zeevaart en zijn mogelijk ontleend aan schilderijen van Reinier Nooms (1623-1667). Voor uitgebreide fysieke informatie zie Informatiebank.

Identificatie
Titel
Workumer kast
Objectnummer
007251
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • kast (meubilair)
  Bergplaats, meestal afgesloten met een of meer deuren, losstaand of ingebouwd. (Haslinghuis)Meubelstuk om alle mogelijke zaken in op te bergen. Staat veelal op poten of een voetlijst, heeft een of meer deuren en aan de binnenzijde legplanken, laden of een kledingrek. Kasten in kerken en kloosters kunnen deel uitmaken van de kerk- of klooster-geschiedenis, vanwege functie en gebruik. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • bijbelfiguur
  Voorstelling of afbeelding van een persoon of zaak uit de Bijbel.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-10263
Werk
Breedte
128.5 cm
Hoogte
190.0 cm
Diepte
53.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • vurenhout
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 23 maart 1962
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Workum
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden