Datering

Kast beschilderd

Deze kast wordt naar het type een Assendelfter kast genoemd. Dat wil geenszins zeggen dat de kast ook uit Assendelft afkomstig is; ze kan net zo goed elders in de Zaanstreek zijn geproduceerd. De benaming Assendelfter is pas aan het einde van de 19de eeuw ontstaan.

Gedetailleerde beschrijving

Vierdeurskast met z.g. getande toog. Op de kapfries de "lange jacht", op de ade de voorstelling der vijf wijze en vijf dwaze maagden (Mattheüs 25: 1 t/m 13). De voorstellingen op de 4 deurpaneeltjes hebben betrekking op de geschiedenis van Esther en Ahasveros: L.b. Esther wordt door Ahasveros tot koningin gekroond; Esther 2: 17 t/m 19. R.b. Esther voor Ahasveros' troon; zij vindt genade en noodt Ahasveros en Haman ten maaltijd; Esther 5: 2 en 3.L.o. Hamans laatste maaltijd. Esther ontmaskert hem, waarna hij gehangen wordt aan de door hem voor de Joden opgerichte galg; Esther 7: 4. R.o. Haman verkrijgt Ahasveros' zegelring, als toestemming tot zijn moordbesluit; Esther 3: 8 t/m 15. Naar 3 gravures van Pieter H.Schut en 1 (r.b.) van Claes J. Visscher, resp. Toneel Byb. Hist. nrs. 141, 143, 144 en 142; ook Vollenhove O.T. nrs. 141, 143, 144 en 142. N.B. De gravures nrs. 141 en 143 ( 1. en r.b.) zijn in spiegelbeeld weergegeven. Voor uitgebreide fysieke beschrijving zie Informatiebank.

Identificatie
Titel
Kast beschilderd
Objectnummer
005956
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • kast (meubilair)
  Bergplaats, meestal afgesloten met een of meer deuren, losstaand of ingebouwd. (Haslinghuis)Meubelstuk om alle mogelijke zaken in op te bergen. Staat veelal op poten of een voetlijst, heeft een of meer deuren en aan de binnenzijde legplanken, laden of een kledingrek. Kasten in kerken en kloosters kunnen deel uitmaken van de kerk- of klooster-geschiedenis, vanwege functie en gebruik. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • vierdeurskast
  Kast met vier deuren.
 • beschilderd meubilair
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-8501
Werk
Breedte
132.0 cm
Hoogte
199.0 cm
Lengte
48.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden