Datering

Prikslede

Vrouwen zijn veelvuldig afgebeeld op het beschilderde huisraad uit Hindeloopen. Vaak zittend of half liggend, zoals op de zijkant van deze slee. Net als in de 18de eeuw is de onderkant van een prikslee beschilderd met zon, maan en sterren. In de zomer hing de prikslee aan het plafond. Daarom werd ook de onderkant beschilderd.

Gedetailleerde beschrijving

Voorstelling: acanthuskrullen en vrouwenfiguren, ingesneden letters: A.P.K. (prikstokken ontbreken). Het ijzerbeslag van de glijers is smal uitgesmeed tot een "schaats"-ijzer en loopt aan de voorzijde door tot over de ronding.; Beschrijving: 1: prikslede, zonder stokken. Hakkebord met snijwerk versierd; een ruiter te paard met langs bovenkant en zijkanten krullen en bloemen, bovenaan een kroon. Zitregel en rand bovenlangs de zijkanten versierd met snijwerk; bloemen en krulwerk. In de bovenkant is een klein hartje uitgezaagd.; Beschrijving: 2: beschildering: De zijkanten zijn beschilderd; met acanthuskrullen en bloemen en op beide zijkanten een zittende vrouwenfiguur op een rode ondergrond. De vrouwen ondersteunen beide hun hoofd met een hand. Het snijwerk op hakkebord en zijkanten is zwart, rood, groen en goudkleurig geschilderd tegen een groene achtergrond. Aan de zijkanten zijn in wit krullen geschilderd op de ijzers. De bovenkant van de slede is rood-bruin (rood, wit, bruin) gemarmerd. Op de onderkant zijn op een donkerblauwe ondergrond zon, maan, sterren en wolken geschilderd. De drie dwarsregels aan de onderkant zijn steenrood.

Identificatie
Titel
Prikslede
Objectnummer
006642
Objectcategorie
Voertuigen
Objecttype
 • prikslee
  Een prikslee is een slee voor op het ijs die de sleeër met stokken moet voortbewegen. (Wikipedia)
 • slee
  Het rollend balkgebint in een houtzaagmolen waarop de boomstam door de zaagraam geleid wordt. Bestaande uit: twee langsliggers met daaronder een tandheugel, voor- en achterhoofd, polbalk met daarin bevestigd de polstukken.
Werk
Breedte
27.0 cm
Hoogte
43.5 cm
Lengte
100.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • houtsnijwerk
  Houtsnijwerk is hout, dat bewerkt is met een stuk snijdgereedschap, waardoor het een bepaalde vorm krijgt. Dit wordt dan op bijvoorbeeld klokken of meubilair aangebracht om het er mooier uit te laten zien. Vroeger was dit het ambacht van de houtsnijder en de beeldsnijder, tegenwoordig wordt het vaak machinaal met een freesmachine aangebracht. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 februari 1960
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hindeloopen
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae

Trefwoorden