Datering
Maker Wiggert Amsterdam

Miniatuur van een Hindelooper prikslede.

Miniatuur van een Hindelooper prikslede. Beschilderd met als achtergrondkleuren afwisselend rood en wit, met daarop bloemen en ranken. Achterop een geschilderd hakkebord met voorstelling van een allegorie op de hoop (vrouw met duif en anker), omgeven door krullen en erboven een kroon. Onderzijde: sterrenhemel.
De beschildering is door Caroline Hack, directeur van het Museum Hidde Nijland te Hindeloopen, toegeschreven aan de firma Amsterdam, die van 1924-1955 actief was in Hindeloopen.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 12 oktober 1959? - Gosse Blom 'Hardpykjen yn Hylpen' in: Frysk en Frij, juli 1997, pp. 42-43

Identificatie
Titel
Miniatuur van een Hindelooper prikslede.
Objectnummer
FSM-N-163
Objecttype
 • Priksleden
  Een prikslee is een slee voor op het ijs die de sleeër met stokken moet voortbewegen. (Wikipedia)
 • Sleden
  Een slee is een voertuig dat kan worden voortgetrokken, door mens of een trekdier, zoals rendieren, paarden en, over een glad oppervlak (meestal sneeuw of ijs). Een slee heeft aan de onderzijde twee evenwijdige glijders (dunne balken meestal voorzien van een ijzeren beschermlaag), waarop het kan glijden. (Wikipedia)
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000005176
Over
Onderwerpen
 • Hindelooper schilderwerk
Werk
Breedte
4.2 cm
Hoogte
6.5 cm
Lengte
15.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Wiggert Amsterdam
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden