Datering
Maker Fotobureau Holland

Wintertafereel Volendam

Schaatsende kinderen op de H.J. Calkoengracht te Volendam. Ook zijn er kinderen te zien met een prikslee.

Persfoto met op versozijde geplakte teksten: "Ook Volendam geniet volop van het ijs. Vlak langs de pitoresque huisjes, bevindt zich het ijs, waar men naar hartelust schaatsen rijdt en waar vooral de prikslee nog in eere is." Signatuur stempel 'COPYRIGHT FOTOBUREAU "HOLLAND"'.

Identificatie
Titel
Wintertafereel Volendam
Objectnummer
023892
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-76190
Over
Onderwerpen
 • schaatsenrijden
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • prikslee
  Een prikslee is een slee voor op het ijs die de sleeër met stokken moet voortbewegen. (Wikipedia)
Werk
Breedte
18 cm
Hoogte
13 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Fotobureau Holland (fotograaf)
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
onbekend
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Volendam
 • onbekend

Trefwoorden