Datering
Maker Onbekend

Vrijgeleide voor het kofschip de Jonge Lolle van Reinder Tjeerds uit Woudsend.

Vrijgeleide. Gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk geschreven op perkament. Boven de tekst een cartouche van rolwerk met eronder het admiraliteitswapen (wapenschild met klimmende leeuw met erachter twee gekruiste klare ankers) en erboven een voorstelling van een driemaster. De vrijgeleide werd gemaakt voor het kofschip De Jonge Lolle van schipper Reinder Tjeerds van Woudsend. Teksten: - links van de cartouche (geschreven) 'Nr. 155' - rechts van de cartouche (geschreven) 'De verklaeringe gecequir (...) Den 25 November 1776 (handtekening)'. - Onder de cartouche: 'Laet Passeren het schip De Jonge Lolle / Schipper Reinder Tjeerds van Woudsendt / met sijne passagiers, goederen ende koopmanschappen, sonder eenigh belet / verhinderinge, saiseringe of molestatie zynde ons by goede getuygenisse / gebleecken, dat het selve schip toebehoort aan Onderdanen van den Staet / der Vereenigde Nederlanden. gegeven onder ons handt en zegel van de / Admiraliteyt te Harlingen den vijfentwintigsten / dag van november in het Jaar ons Heeren een duysent sevenhondert ses en seventig / Aen alle Persoonen die / dit Moghten Aangaen / w.g. A.W. van Haersolte. ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt van de Vereenighde Nederlanden. / w.g. D. Sloterdijck'.'. Onder de tekst het wapen van de Friese Admiraliteit: wapenschild met klimmende leeuw met erachter twee gekruiste klare ankers en daartussen de letters A.I.F. (Admiraliteit In Friesland). Het bovendeel van de vrijgeleide is in golven afgesneden.
De vrijgeleide is afkomstig uit de boedel van G. Halbertsma te Grou.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 20 juni 1947.

Identificatie
Titel
Vrijgeleide voor het kofschip de Jonge Lolle van Reinder Tjeerds uit Woudsend.
Objectnummer
FSM-G-486
Objecttype
 • Vrijgeleiden
 • Paspoorten
  Door een overheid afgegeven, officiële documenten waarop de identiteit en het staatsburgerschap van individuen staan vermeld en waarmee burgers over de landsgrenzen kunnen gaan; tevens door andere landen afgegeven vergunningen tot het vervoeren van goederen en tot het reizen binnen dat land. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012948
Over
Onderwerpen
 • Woudsend
 • Kofschepen
  18de, 19de eeuws scheepstype. Vrachtschip met ronde vormen en kromme voorstevenbalk. Gepiekt voor- en achterschip. Vrij smal vlak. 100-300 ton groot. De grote koffen waren kielschepen en hadden vaak geen zwaarden. Het waren tweemasters met een grote mast en bezaan. De grote mast was vaak zowel langsscheeps als (gedeeltelijk ook) dwarsscheeps getuigd. Ze werden voor de grote binnen- en voor de buitenvaart gebruikt. Vaak voorzien van roef en paviljoen. De kleinere van deze koffen hadden vaak een minder diepe kiel (slechts ca. 10 cm i.p.v. ca. 30 cm.) en beschikten wel over zwaarden. Ze waren soms, vooral in het voorschip minder gepiekt. (De Binnenvaart)Een kustvaarder die in de loop van de 18de tot in het midden van de 19de eeuw in de Nederlanden en Duitsland in de vaart was en de plaats innam van de fluit en de kat. (aatned.nl)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
39.0 cm
Lengte
32.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden