Datering
Maker Jacob Klazes de Jong

J.K. de Jong - Pentekening van het aanhouden van de kof De Jonge Gerband.

Pentekening. Inkt met pen en penseel opgebracht. Rechtsvoor het kofschip De Jonge Gerbrand dat de razeilen brast om zich over te geven aan het Franse oorlogsschip op het midden van de tekening. De franse driemaster lost een waarschuwend salvo van haar boeg.
Het is één van twee tekeningen van het aanhouden en opbrengen van de kof De Jonge Gerband van Wytse Gerbens Hellinga gemaakt door Jacob Klaas de Jong in Grou (geboren in Grou 1820 en daar overleden in 1882) naar omschrijving door de schipper van de kof. Jacob Klazes de Jong was schilder (verver) in Grou. Ook de voorouders van J.K. de Jong en nazaten beoefenden dat beroep. Hij was niet alleen huisschilder, maar ook decoratieschilder, maakte imitatiewerk (hout en marmer) en was vergulder. De tekeningen bleven altijd in de familie De Jong.
Tussen beide tekeningen zijn kleine verschillen te zien. Zo is de ene tekening gesigneerd en de andere niet. De weergave van de golven en van de tuigage van het Franse oorlogsschip is op beide tekeningen bovendien anders. De weergave van de kof is in beide gevallen opvallend goed geslaagd ook al zien we ze uit een ander standpunt.
De situatie, die is vastgelegd, is het arresteren van het schip De Jonge Gerbrand in 1794 door een Frans oorlogsschip. Schipper Wytse Gerbens Hellinga werd vervolgens in Frankrijk gevangen gezet waar hij 'helse ontberingen' doorstond. Hij overleefde, en beschreef zijn belevenissen in een boeiend journaal. Het hele verhaal en ook de originele tekst van dat journaal is opgenomen in het boek 'Schipper in het cachot' van Bouke Walstra en Karwan Fatah-Black (Leeuwarden 2009). In dit boek staat dat Jacob Klazes de Jong de zoon was van de schipper Wytse Gerbens. Dat kan echter niet waar zijn, want de vader van Jaob Klazes de Jong was Klaas Jacobs de Jong.

Identificatie
Titel
J.K. de Jong - Pentekening van het aanhouden van de kof De Jonge Gerband.
Objectnummer
FSM-2018-053
Objecttype
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000025514
Over
Onderwerpen
 • Kofschepen
  18de, 19de eeuws scheepstype. Vrachtschip met ronde vormen en kromme voorstevenbalk. Gepiekt voor- en achterschip. Vrij smal vlak. 100-300 ton groot. De grote koffen waren kielschepen en hadden vaak geen zwaarden. Het waren tweemasters met een grote mast en bezaan. De grote mast was vaak zowel langsscheeps als (gedeeltelijk ook) dwarsscheeps getuigd. Ze werden voor de grote binnen- en voor de buitenvaart gebruikt. Vaak voorzien van roef en paviljoen. De kleinere van deze koffen hadden vaak een minder diepe kiel (slechts ca. 10 cm i.p.v. ca. 30 cm.) en beschikten wel over zwaarden. Ze waren soms, vooral in het voorschip minder gepiekt. (De Binnenvaart)Een kustvaarder die in de loop van de 18de tot in het midden van de 19de eeuw in de Nederlanden en Duitsland in de vaart was en de plaats innam van de fluit en de kat. (aatned.nl)
 • De Jonge Gerbrand
 • Frankrijk
 • Kapers
Werk
Breedte
45.0 cm
Hoogte
31.7 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jacob Klazes de Jong
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden