Datering
Maker Steven Tjittes Reitsma

S.T. Reitsma - Pentekening van de sluis te Lemmer bij de overstroming van 1825.

Pentekening. Voorstelling van de sluis te Lemmer tijdens de grote overstroming van 1825. Op de voorgrond door het water wadende mensen. Op de achtergrond het huis van de familie Andringa de Kempenaer. Op de achtergrond de Herberg De Wildeman.
Steven Tjittes Reitsma, Geboren te Lemmer op 20 april 1793. Zoon van Tjitte Steven Reitsma, goud- en zilversmid te Lemmer. In 1814 goud- en zilversmid te Lemmer, in 1823 tevens gouddraadwerker. In 1841 naar Sneek verhuisd. Overleden te Sneek in 1868. De schenkster stamt af van de zilversmids-familie Reitsma.

Identificatie
Titel
S.T. Reitsma - Pentekening van de sluis te Lemmer bij de overstroming van 1825.
Objectnummer
FSM-1981-413
Objecttype
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000003075
Over
Onderwerpen
 • Sluizen
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
 • Lemmer
 • Overstromingen
  Bij een overstroming komt er water in ruimten waarin zich objecten bevinden.
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Steven Tjittes Reitsma
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA