Datering
Maker Williaume

Lithografie: Ruïne van een boerderij tijdens de overstroming van het Workumer Nieuwland in 1825.

Lithografie. Afbeelding van de ruïne van een boerderij omringd door onstuimig water. Rechtsachter het silhouet van Hindeloopen achter de doorgebroken dijk. Onderschrift: 'Ruïne eener boerenplaats in het Workummer Nieuwland, met de doorbraak in den ouden of binnen zee-dyk, veroorzaakt door den watervloed van den 4den en 5den february 1825'.
Literatuur: - Boschma, C., Een Friese schilder en zijn netwerk. Douwe de Hoop (1800 - 1830) en het portret van Benjamin Franklin, in: De Vrije Fries, deel 78 (1998), p. 99 - 112. - Boschma, C., Nogmaals Douwe de Hoop, in: De Vrije Fries, deel 79 (1999), p. 151 - 152.

Identificatie
Titel
Lithografie: Ruïne van een boerderij tijdens de overstroming van het Workumer Nieuwland in 1825.
Objectnummer
FSM-2013-091
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022903
Over
Onderwerpen
 • Overstromingen
  Bij een overstroming komt er water in ruimten waarin zich objecten bevinden.
 • Workum
Werk
Hoogte
37 cm
Lengte
47.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Williaume
 2. Douwe de Hoop
Datering
Materiaal
 • Papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden