Datering
Maker Hendrik Johannes de Harder

Penseeltekening - Gedenkstuk van de overstroming bij Workum in 1825

Penseeltekening in inkt. 'Gedenkstuk van 't noodlottig onweder bij de haven en sluis te Workum op vrijdag den vierde february 1825'. Afbeelding van de haven en sluis te workum waar een groep mensen en dieren vlucht voor het water. In de haven diverse schepen, sommige lijken losgeslagen. Links een dubbele ophaalbrug over de sluis waarop het jaartal 1806. Op de achtergrond de stad Hindeloopen. Geheel rechts steekt de vuurtoren van Workum uit de golven. De naastgelegen polder wordt overspoeld. Een signatuur ontbreekt. De tekening is ingelijst.
Op drie februari 1825 woedde er een zware noordwesterstorm die enorme hoeveelheden water de Zuiderzee in perste. Nadat eerst Overijssel werd getroffen, was daarna de zuidoosthoek aan de beurt, Weststellingwerf en Lemsterland stonden binnen een paar uur blank. Daarna was de Zuidwesthoek aan de beurt: In de Súdfinsterpolder en bij Hoiteburen braken de dijken, en ook bij Workum braken zowel de buitendijk als de slaperdijk van het Nieuwland. Wûnserdadiel en Wymbritseradiel overstroomden eveneens. Een ooggetuige omschreef een dijkdoorbraak als volgt: ‘’Met onwederstaanbare kracht woelden en wroetten de baren in dezen slijkgrond om, scheurden brokken van meer dan zes el diameter uit het fondament van des dijks….’’ De schade was zo enorm dat er een nationale inzamelingssactie werd georganiseerd. Deze ramp was de laatste die de streek trof, met de bouw van de afsluitdijk werd de Zuiderzee definitief getemd. (bron: www.historiegaasterland.nl)
De tekening is toegeschreven aan Hendrik Jan de Harder
Literatuur: - Franke H. Beiboer, 'De Watervloed van 1825' in: De Vrije Fries LXIV (Leeuwarden, 1984), pp. 47-67 - J. van Leeuwen, Geschiedkundig tafereel van den Watervloed en de Overstroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkelmaand 1825 (Leeuwarden, 1826)

Identificatie
Titel
Penseeltekening - Gedenkstuk van de overstroming bij Workum in 1825
Objectnummer
FSM-2013-084
Objecttype
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022784
Over
Onderwerpen
 • Overstromingen
  Bij een overstroming komt er water in ruimten waarin zich objecten bevinden.
 • Workum
 • Sluizen
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
Werk
Breedte
39.0 cm
Hoogte
33.7 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Hendrik Johannes de Harder
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden