Datering
Maker W. Lolcama

W. Lolcama - tekening met voorstelling van een dijkdoorbraak bij Workum.

Krijttekening. Gezicht op een schuur in overstroomd land. Van de schuur zijn de muren gevallen. Restanten van het dak rusten nog op enige palen. Rechts is op de achtergrond een gat in de dijk te zien. Onderschrift: 'Ruine eener boerenplaats in het Workumer Nieuwland, met de doorbraak in den ouden of binnen zee-dijk / veroorzaakt door den watervloed van den 4en en 5en februarij 1825'.
De op de tekening afgebeelde overstroming was een gevolgd van een zware storm. Tot Heerenveen liep het land onder water. De overstroming is op meerdere tekeningen vastgelegd door Lolcama. Ook het Fries Museum en het Hidde Nijland Museum hebben er tekeningen van. De tekening is een copie van een lithografie door Douwe de Hoop.
Literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 8 oktober 1948. - J. van Leeuwen - Geschiedkundige Tafereel van de Watervloed en de Overstromingen in de provincie Vriesland in februari 1825 (Leeuwarden, 1826). - De Vrije Fries LXIV (1984) pp. 55-67

Identificatie
Titel
W. Lolcama - tekening met voorstelling van een dijkdoorbraak bij Workum.
Objectnummer
FSM-G-013
Objecttype
 • Krijttekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met krijt.
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Landschappen
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010274
Over
Onderwerpen
 • Overstromingen
  Bij een overstroming komt er water in ruimten waarin zich objecten bevinden.
 • Workum
Werk
Breedte
cm
Hoogte
30.0 cm
Lengte
48.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. W. Lolcama
Datering
Materiaal
 • Papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden