Datering
Maker Christoffel Bisschop

C. Bisschop - kleurenlitho met voorstelling van een Fries echtpaar.

Kleurenlithografie naar een schilderij van Christoffel Bisschop, voorstellende een jong echtpaar in Friese klederdracht met een zilveren rammelaar bij een kind in een in Hindelooper trant beschilderde wieg.
Christoffel Bisschop. Geboren Leeuwarden 22 april 1828, overleden Scheveningen 5 oct. 1904. Leerling van C. Wester en H. Schaaf te Leeuwarden en later van de Akademie voor Beeldende Kunst te Den Haag (1853). In 1860 maakte hij een studiereis naar Hindeloopen. Heeft portrettenen hoofdzakelijk genrestukken geschilderd, waaronder Oud-Hindelooper binnenhuizen. Heeft ook gelithografeerd.

Identificatie
Titel
C. Bisschop - kleurenlitho met voorstelling van een Fries echtpaar.
Objectnummer
FSM-1985-293
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Portretten
  Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012663
Over
Onderwerpen
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Kleding
  Bedekking van de romp, ledematen, handen, voeten en hoofd voor de warmte, mode, of om bedekken naaktheid. Het sluit over het algemeen andere voorwerpen die onder 'kostuum'vallen zoals sieraden, kronen en andere accessoires die puur decoratief of symbolisch zijn en geen praktische functie hebben, uit. (AAT-Ned)Kleding is textiel en aanverwante zaken gemaakt om het menselijk lichaam te bedekken. Meestal worden gewone kledingstukken bedoeld. (Conservation Dictionary)
Werk
Hoogte
40.0 cm
Lengte
52.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Christoffel Bisschop
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden