Datering
Maker Onbekend

Anonymus - Lithografie met afbeelding van de Friese en Hindelooper streekdracht.

Kleurenlithografie. Voorstelling van een man en drie vrouwen in streekdracht. Links een visser bij een net, gekleed in pofbroek en lange blauwe jas. Naast hem een vissersvrouw zittend aan een spinnewiel. Rechts op het ijs een vrouw in een prikslede en een staande vrouw met schaats in haar hand, beide gekleed in Hindelooper kledij. Boven de afbeelding: 'III Bd. - Europa - Taf. 59'. Onder de afbeelding: Friesländischer Fischer u. Frau. Friesländerin m. Schlitten u. Schlittschuhen'.
De herkomst van de lithografie is niet bekend. De prent is waarschijnlijk afkomstig uit een boek over streekdrachten. De afbeelding van de wijzende vrouw en de vrouw in de prikslede is gebaseerd op de prent met de titel 'Herre Goe! Sel ye so klijd nei Molkoerum to pikjen', verschenen in 'Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland, met den aanvang der negentiende eeuw (Amsterdam, 1811) van E. Maaskamp.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966 (pp. 22-23)

Identificatie
Titel
Anonymus - Lithografie met afbeelding van de Friese en Hindelooper streekdracht.
Objectnummer
FSM-E-268
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014214
Over
Onderwerpen
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Sleden
  Een slee is een voertuig dat kan worden voortgetrokken, door mens of een trekdier, zoals rendieren, paarden en, over een glad oppervlak (meestal sneeuw of ijs). Een slee heeft aan de onderzijde twee evenwijdige glijders (dunne balken meestal voorzien van een ijzeren beschermlaag), waarop het kan glijden. (Wikipedia)
 • Schaatsen
  Gebruiksvoorwerpen ieder bestaande uit een langwerpig, geslepen ijzer, bevestigd in een houten of metalen voetrust die met banden of riemen onder de voet wordt vastgemaakt of met een schoen één geheel vormt, waarmee men zich over het ijs voort kan bewegen.
 • Vissers
  Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale)
 • Hindeloopen
 • Friesland
Werk
Breedte
cm
Hoogte
12.5 cm
Lengte
16.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA