Datering
Maker Ruurt de Vries

Ruurt de Vries Jr. - lithografie met voorstelling van de Hindelooper streekdracht.

Lithografie. Voorstelling van een interieur met een vrouw in Hindelooper interieur. De vrouw draagt een Hindelooper costuum. Op haar arm een zuigeling en rechts een meisje, ook in streekdracht. Links vooraan een beschilderde wieg. Op de achtergrond een bedstedenwand met zuilen. Opschrift: 'Provincie Friesland Hindelopen' en 'XLIII'.
Ruurt de Vries jr. Geboren Monnikendam 15 november 1813 en overleden te Amsterdam 20 december 1874. Woonde en werkte in Monnikendam en vanaf 1834 in Amsterdam. Van beroep steendrukker, tevens uitgever en lithograaf. De lithografie is afkomstig uit 'Nederlandsche kleederdragten naar de natuur geteekend', dat in 1857 door Frans Buffa te Amsterdam is uitgegeven.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966, p. 22

Identificatie
Titel
Ruurt de Vries Jr. - lithografie met voorstelling van de Hindelooper streekdracht.
Objectnummer
FSM-E-272
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Interieurs
  Voorstellingen, afbeeldingen of foto's van een gebouw, huis, vertrek van binnen, bepaaldelijk met de aankleding (stoffering en meubilering). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000002143
Over
Onderwerpen
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Hindeloopen
Werk
Breedte
34.5 cm
Hoogte
41.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Ruurt de Vries
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA