Datering
Maker Villain

Villain - Lithografie met voorstelling van twee vrouwen in Hindeloopers dracht.

Kleurenlithografie. Voorstelling van een staande vrouw in Hindelooper kledij en een vrouw in een prikslede, eveneens in Hindelooper kledij. De staande vrouw heeft in haar hand een schaats en wijst naar rechts. Onderschrift: Femme et jeune Fille de hinlopen sur les côtes de la Frise'.
Van de lithograaf zijn geen geografische gegevens bekend. De signatuur suggereert dat hij zijn werk baseerde op een tekening van Mlle. I. d'Esménard. Het voorbeeld is echter een prent met de titel 'Herre Goe! Sel ye so klijd nei Molkoerum to pikjen', afkomstig uit 'Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland, met den aanvang der negentiende eeuw (Amsterdam, 1811) van E. Maaskamp.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966, pp. 22-23

Identificatie
Titel
Villain - Lithografie met voorstelling van twee vrouwen in Hindeloopers dracht.
Objectnummer
FSM-E-298
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000007750
Over
Onderwerpen
 • Sleden
  Een slee is een voertuig dat kan worden voortgetrokken, door mens of een trekdier, zoals rendieren, paarden en, over een glad oppervlak (meestal sneeuw of ijs). Een slee heeft aan de onderzijde twee evenwijdige glijders (dunne balken meestal voorzien van een ijzeren beschermlaag), waarop het kan glijden. (Wikipedia)
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Hindeloopen
Werk
Breedte
20.0 cm
Hoogte
26.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Villain
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA