Datering
Maker C.F. Bounach

Naamlijst van de deelnemers aan een wedstrijd voor priksleden in 1895.

Naamlijst van de deelnemers aan een priksledenwedstrijd voor mannen en vrouwen te Leeuwarden op 4 februair 1895. Boven de lijst een afbeelding van twee vrouwen in Hindelooper streekdracht: één in een prikslede en de ander op schaatsen. Onder de voorstelling de tekst 'Herre Goe! Sel ye so klijd nei Molkoerum to pikjen'. De lijst bevat de namen van 10 vrouwen en 16 mannen. Hoewel de wedstrijd in Leeuwarden werd gehouden, komen 18 van de 26 deelnemers uit Hindeloopen. De prijzen voor de vrouwen: 1e prijs (verguld zilveren medaille en 15 gulden) voor S. Veldheer uit Hindeloopen, 2e prijs (zilveren medaille en 10 gulden) voor A. Smit uit Hindeloopen, 3e prijs (5 gulden) voor A. Langeveld uit Hindeloopen. De prijzen voor de mannen: 1e prijs (verguld zilveren medaille en 15 gulden) voor C. de Vreeze uit Hindeloopen, 2e prijs (zilveren medaille en 10 gulden) voor B. IJlstra uit Hindeloopen, 3e prijs (5 gulden) voor Jan Timmenga uit Easterein (L).
De prent van de wijzende vrouw en de vrouw in de prikslede verscheen voor het eerst in 'Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland, met den aanvang der negentiende eeuw (Amsterdam, 1811) van E. Maaskamp.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966, pp. 22-23

Identificatie
Titel
Naamlijst van de deelnemers aan een wedstrijd voor priksleden in 1895.
Objectnummer
FSM-1978-300
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015975
Over
Onderwerpen
 • Hindeloopen
 • Sleden
  Een slee is een voertuig dat kan worden voortgetrokken, door mens of een trekdier, zoals rendieren, paarden en, over een glad oppervlak (meestal sneeuw of ijs). Een slee heeft aan de onderzijde twee evenwijdige glijders (dunne balken meestal voorzien van een ijzeren beschermlaag), waarop het kan glijden. (Wikipedia)
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
Werk
Breedte
22.5 cm
Hoogte
42.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. C.F. Bounach
 2. P. Krediet
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden