Datering
Maker Jan F.C. Reckleben

Lithografie. Gezicht op het interieur van een huis te Hindeloopen.

Lithografie, getiteld 'Een Hindelooper Binnenvertrek - 1848. Nederlandsch Museum pl.1'. Gezicht op een Hindelooper kamer, met tegelwanden en wanden met porselein. Aan het plafond een kooi. Voorts: een man en twee vrouwen aan tafel en een vrouw aan het spinnenwiel, allen gekleed in Hindelooper streekdracht.
Jan Frederik Christiaan Reckleben. Geboren Amsterdam 3 sep. 1819, gestorven Amsterdam 28 mrt. 1879. Etser en graveur. Reynders, Izaac geboren Nijmegen 18 sep. 1898, gestorven Leeuwarden 21 juni 1873. Woonde en werkte voornamelijk te Leeuwarden. Was autodidact. Huisschilder, landschapsschilder en steentekenaar. Sekretaris van de Maatschappij ter bevordering van Schilder- en tekenkunst in Friesland.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 22 dec. 1960

Identificatie
Titel
Lithografie. Gezicht op het interieur van een huis te Hindeloopen.
Objectnummer
FSM-E-055
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Interieurs
  Voorstellingen, afbeeldingen of foto's van een gebouw, huis, vertrek van binnen, bepaaldelijk met de aankleding (stoffering en meubilering). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000009759
Over
Onderwerpen
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Hindeloopen
Werk
Breedte
cm
Hoogte
30.0 cm
Lengte
35.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jan F.C. Reckleben
 2. Izaac Reynders
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA