Datering
Maker Onbekend

Anonymus - Lithografie met afbeelding van de streekdracht van een visser van Marken.

Kleurenlithografie. Voorstelling van een man in streekdracht. De man draagt een bruine,wijde pofbroek, een blauwe kiel en een bruine hoed. Over zijn schouder een net. Boven de afbeelding: 'Belgique et Hollande no. 6'. Onder de afbeelding: 'Pécheur de l'Ile de Marken (Zuiderée) / Musée de Costumes, No. 371'. Voorts de signatuur.
De herkomst van de lithografie is niet bekend. De prent is waarschijnlijk afkomstig uit een boek over streekdrachten.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1966, p. 22

Identificatie
Titel
Anonymus - Lithografie met afbeelding van de streekdracht van een visser van Marken.
Objectnummer
FSM-E-269
Objecttype
 • Lithografieën
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000002432
Over
Onderwerpen
 • Streekdrachten
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Marken
 • Vissers
  Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
26.5 cm
Lengte
18.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden