Datering
Maker Johan Vegelin van Claerbergen

Nieuwe Caert van Frieslant

Deze grote wandkaart van Friesland wordt ook wel de 'Vegelinkaart'genoemd vanwege de betrokkenheid van Johan Vegelin van Claerbergen bij de totstandkoming van deze kaart. De kaart is gemonteerd en bestaat uit zes bladen.

Gedetailleerde beschrijving

NIEUWE CAERT | van | FRIESLANT | Vermeerdert en verbetert op ordre der Ed. Mo. | Heeren Gedeputeerde Staeten / [B. Schotanus à Sterringa ; Johan Vegelin van Claerbergen]. - Schaal [ca. 1:60.000]. - Uitgegeven door | R. & I. Ottens | te Amsterdam | en te | Leeuwarden | by T. van Dessel. - 1 kaart uit 6 bladen samengesteld : kopergravure, ingekleurd ; 113 x 124 cm. Titel in versierd cartouche linksboven ; aan weerszijden van het cartouche allegorische voorstellingen. - Schaalstok van 1200 konings Roeden maaken een Uure Gaans [= 8 cm.] et al. op steen rechtsonder ; op de steen boven de schaalstokken staat de naam ZEVENWOLDEN met daarboven het wapen ; rechts en links van de steen de 10 wapens van de grietenijen. - Impressum in het titelcartouche. - Noorden boven. - Kompasroos linksboven. - Het wapen van Friesland boven de titelcartouche. - Linksonder de wapens van de elf steden met in het midden een gecombineerd wapenschild geflankeerd door twee leeuwen. - Linksboven links van de titelcartouche het wapen van WESTERGOO met daaronder de wapens van de 9 grietenijen. - Rechtsboven het wapen van OOSTERGOO met daaronder de wapens van de 11 grietenijen. - De kaart staat bekend als de 'Vegelinkaart'. - Verso in handschrift (inkt): frieslant, | par R: I: Ottens | a amsterdam. Donkersloot de Vrij zegt dat de kaart uit 7 bladen bestaat? - Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 : Handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven / Dr. Marijke Donkersloot-de Vrij. - Groningen : Wolters-Noordhoff bv; Bouma's Boekhuis bv, 1981. - kaartnr. 793 , p. 157.

Identificatie
Titel
Nieuwe Caert van Frieslant
Objectnummer
007582
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14163
Over
Onderwerpen
 • Cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
124.0 cm
Hoogte
113.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Johan Vegelin van Claerbergen (vervaardiger)
 2. Bernardus Schotanus à Sterringa (vervaardiger)
 3. Reinier en Josua Ottens (uitgever)
 4. Josua Ottens (uitgever)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 10 september 1963
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Friesland
 • Middelburg
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –