Datering
Vervaardiger Cornelis van Baarsel

Nieuwe kaart van Noord Holland, verdeeld in de Hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte Meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de Eilanden Texel, Vlieland en Terschelling

Uitgebreide beschrijving

NIEUWE KAART VAN | NOORD HOLLAND, | verdeeld in de | HOOGHEEMRAADSCHAPPEN, VAN KENNEMERLAND, | WEST-FRIESLAND EN WATERLAND, | benevens de drooggemaakte Meeren, als PURMER, WORMER, BEEMSTER, | SCHERMER enz. bevattende meede de Eilanden | TEXEL, VLIELAND en TERSCHELLING / zeer nauwkeurig geteekend, en in 't licht gegeeven door, | JOHANNES COVENS EN ZOON TE AMSTERDAM ; C. Covens delin. ; C. van Baarsel, sculp.; - Schaal [ca. 1:182.000].; - JOHANNES COVENS EN ZOON TE AMSTERDAM, 1792.; - 1 kaart : kopergravure, ingekleurd ; 87 x 57,5 cm.; - Titel in bladrankencartouche linksboven.; - Signaturen van C. Covens en Van Baarsel links- en rechtsonder buiten het kader.; - Schaalstok van 6000 Rhynlandsche Roeden [=12,4 cm] et al. onder buiten het kader.; - Noorden boven.; - Kompasroos middenboven ; kompasroos met het magnetische noorden links.; - Coördinaten zijn in de kaderrand aangegeven.; - Op de kaart zijn annotaties in inkt en waterverf aangebracht ; de aantekeningen gaan over de doorbraak en overstroming van Waterland van 4 februari 1825 ; de planontwikkeling en voorgenomen werkzaamheden voor een Kanaal door Marken en Waterland ; het net geopende Noordhollands Kanaal (Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord-Holland) en het "kanaal door holland op z'n smalst" het Noordzeekanaal).; - Verso in inkt: Overstrooming in NOORD-HOLLAND in 1825.

Identificatie
Titel
Nieuwe kaart van Noord Holland, verdeeld in de Hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte Meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de Eilanden Texel, Vlieland en Terschelling
Objectnummer
022172
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
 • thematische kaart
  Kaart waarin de verspreiding , de aard en/of de kwantiteit van bepaalde verschijnselen of thema's, al dan niet op een topografsiche ondergrond zijn weergegeven.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16403
Over
Trefwoorden
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
 • watersnood
  Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt, spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp. Land dat door een overstroming definitief verloren gaat, noemt men wel verdronken land.
Werk
Breedte
57.5 cm
Hoogte
87.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Cornelis van Baarsel (vervaardiger)
 2. Cornelis Covens (tekenaar)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 16 juni 1995
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Noord-Holland
 • Noord-Holland
 • Friesland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
cartograaf, graveur (prentmaker)

Cornelis van Baarsel

Utrecht, 15 november 1761 – Amsterdam, 17 augustus 1826
Lees meer
RKD

Trefwoorden