Datering

Kaart van de kop van Noord-Holland en het eiland Texel

Kaart van de kop van Noord-Holland en het eiland Texel

Gedetailleerde beschrijving

[Kaart van de kop van Noord-Holland en het eiland Texel]. - Schaal [ca. 1:110.000]. [s.l. : s.n., ca. 1800]. - 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk ingekleurd ; 58 x 48,5 cm. Kaart zonder titel ; maak deel uit van een groter geheel, waarschijnlijk een vierblads kaart.; - Schaalstok van une Lieue commune linksonder. - Noorden boven. - De kaart is in vier blokken verdeeld ; elk blok is rechtsboven in de hoek genummerd, resp. 13, 14, 19 en 20. - Links ter hoogte van Petten een vissersboot. - Rechtsboven buiten het kader het bladnummer 4. - links en onder een dubbele kaderlijn, wat duidt op een meerbladskaart. - Linksboven een inzet: SUPPLEMENT | De la Partie Orientale de la | Hollande qui n'a pu être détaillée. - Schaal [ca. 1:483.000]. - 29 x 8 cm.

Identificatie
Titel
Kaart van de kop van Noord-Holland en het eiland Texel
Objectnummer
021869
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
Over
Onderwerpen
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
48.5 cm
Hoogte
58.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 17 juni 1992
Licentie
Alle rechten voorbehouden
Locaties
 • Texel
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden