Datering
Maker Onbekend

Zakboekje van 'zeemilicien' Jurjen Koch.

Militair zakboekje van zeemilicien Jurjen Koch. Grotendeels voorgedrukt, deels ingevuld. Stamboeknr. 702b, lichting 1899. Inclusief ontslagbrief. De bovenzijde heeft (gerestaureerde) waterschade.
Jurjen Koch werd op 9 januari 1879 geboren te Workum als zoon van Jan Koch en Anna Smits. Hij trouwde na zijn diensttijd in 1904 met Hiltje Toering. Hij kocht in 1902 een vrijwel nieuwe beurttjalk: De Vrouwe Tjitske, gebouwd in 1901 bij Croles te IJlst, en begon in 1903 een beurtdienst van Bolsward op Amsterdam. Deze beurtdienst zou in 1920 opgaan in de combinatie Gerb. Koch & Eekhof. Jurjen bleef zelf varen tot ca. 1936 waarna hij vanaf de wal leiding gaf aan het bedrijf. Hij overleed op 26 januari 1964 te Bolsward. Schenker is een kleinzoon van Jurjen Koch.
literatuur: - Nolle Eekhof, Gechiedenis Beurtvaartbedrijf Koch & Eekhof 1822-1971 (2005)

Identificatie
Titel
Zakboekje van 'zeemilicien' Jurjen Koch.
Objectnummer
FSM-2023-035
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000026302
Over
Onderwerpen
  • Marine
    Refers generally to the body of warships under the control of a ruler, state, or nation. Modern usage aggregates a regularly organized seagoing force including ships, personnel, and equipment. Modern navies may comprise a variety of attack, supply, and repair vessels, naval bases and ports, and large administrative and maintenance organizations. (AAT)Verwijst in het algemeen naar het geheel van oorlogsschepen onder controle van een heerser, staat, of natie. In het moderne gebruik gaat het om een regelmatig georganiseerde zeemacht met schepen, personeel en uitrusting. Moderne marines kunnen bestaan uit een verscheidenheid aan aanvals-, bevoorradings- en reparatieschepen, marinebases en havens, en grote administratieve en onderhoudsorganisaties. (AAT)
Werk
Breedte
12.5 cm
Hoogte
19.1 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden