Datering
Maker Onbekend

Wapenbord van het fregat Tjerk Hiddes.

Wapenschild van het fregat Tjerk Hiddes. Hout, meerkleurig beschilderd. Het wapen van Tjerks Hiddes de Vries is gekroond wapen en omgeven door een touwrand. Erachter twee gekruiste klare ankers. Wapen: overlangs gedeeld: links een halve zwarte adelaar op goud en rechts drie zilveren bollen op azuur.
Op 16 aug. 1967 werd het fregat Tjerk Hiddes (uit de 'Van Speijk-klasse) op de werf van de N.D.S.M. te Amsterdam overgedragen aan de Koninklijke Marine. Conservator H. Halbertsma van het Fries Scheepvaart Museum overhandigde bij die gelegenheid een prent van Tjerk Hiddes (Eeckhout / Blotelingh) aan kapitein-luitenant ter zee A.P.E.J.J. Besnard, de commandant van het fregat. Als dank daarvoor gaf de commandant de conservator dit wapenbord. Het fregat bleef tot 1986 in de vaart. Tjerk Hiddes de Vries (Sexbierum 6 aug. 1622 - Vlissingen 6 aug. 1666). In 1654 benoemd tot extraordinaris Kapitein ter zee. In 1658 commandeert hij op de fluit Judith (23 stukken) Van Wassenaer's tranportschepen op de tocht naar de Sont en verovert in de slag in de Sont drie Zweedse schepen. Op 13 juni 1665 commandeert hij de Steden (40 stukken) in de slag bij Lowestoft en wordt na het sneuvelen van Auke Stellingwerf benoemd tot luitenant-admiraal. In 1665 onder De Ruyter tocht naar Noorwegen. In 1666 onderscheidt hij zich in de Vierdaagse Zeeslag op de Groot Frisia (72 stukken). Hij commandeert na het sneuvelen van Cornelis Evertsen de voorhoede. In de Tweedaagse Zeeslag tegen Engeland raakt hij gewond (verbrijzelde arm en been) en sterft aan de gevolgen daarvan in Vlissingen.
literatuur: - L.L.M. Eekhout, O. Schutte en P.J.F. van der Pol, Emblemen van de Koninklijke Marine, (Leeuwarden, 1991) - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1967-1968, p. 13. - C.W.J. Schaap 'De admiraliteit van Friesland - haar vlagofficieren en schepen' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1982, pp. 50-51.

Identificatie
Titel
Wapenbord van het fregat Tjerk Hiddes.
Objectnummer
FSM-J-155
Objecttype
 • Wapenborden
  1. Bord (plateel, tin) met de afbeelding van een wapen. 2. Paneel waarop een of meer wapens met hun attributen zijn afgebeeld, van een of meer gestorvenen. Kon voor de kist uit worden gedragen en kreeg daarna een plaats aan de kerkmuur. Voor de reformatie gebruik van de adel, daarna overgenomen door de burgerij, maar nam af of verdween plaatselijk geheel.
 • Borden
 • Heraldiek
  Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013273
Over
Onderwerpen
 • Fregatten
  Zeilschip met één doorlopend geschutsdek en geringe zeeg, waarbij vaak een bakdek ontbreekt; gefregatteerd: zeilschip met als kenmerk de geringe zeeg van het fregat, echter met meer dan één doorlopend geschutsdek uitgevoerd.A small- to medium-sized warship built around steam or gas turbine propulsion and carrying a range of weaponry, and carrying a helicopter for anti-submarine operations. Vessels of this type are now distinguished from Destroyers by not having a long-range (area defence) anti-aircraft missile system, Warships of this type have traditionally tended to operate as part of larger formations rather than independently, being similar to Destroyers in this respect.
 • Marine
  Refers generally to the body of warships under the control of a ruler, state, or nation. Modern usage aggregates a regularly organized seagoing force including ships, personnel, and equipment. Modern navies may comprise a variety of attack, supply, and repair vessels, naval bases and ports, and large administrative and maintenance organizations. (AAT)Verwijst in het algemeen naar het geheel van oorlogsschepen onder controle van een heerser, staat, of natie. In het moderne gebruik gaat het om een regelmatig georganiseerde zeemacht met schepen, personeel en uitrusting. Moderne marines kunnen bestaan uit een verscheidenheid aan aanvals-, bevoorradings- en reparatieschepen, marinebases en havens, en grote administratieve en onderhoudsorganisaties. (AAT)
 • Tjerk Hiddes de Vries
Werk
Breedte
1.0 cm
Hoogte
26.0 cm
Lengte
19.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden