Datering
Maker Koninklijke Marine

Houten bord met het wapen van de Rijkswerf te den Helder.

Houten bord met daarop een kunststof reliëf met het gekroonde wapen van de Rijkswerf van de Koninklijke Marine, Den Helder. Meerkleurig beschilderd. Cirkel van touw over twee gekruiste ankers. Midden: tandrad, bliksemschicht en een scheepsschroef. De wapenspreuk: 'behoud door onderhoud'.
Het embleem van de Rijkswerf werd vastgesteld op 29 okt. 1980 (besch. 931685/928258) en is ontworpen door M.K. Zaagman, medewerker op de afdeling Maritieme Historie van de Koninklijke Marine. De Rijkswerf werd in 1993 opgeheven en is tot museum geworden. De groep van ex-werknemers noemt zich de Traditionele Kamer.
literatuur: - L.M.M. Eekhout (e.a.) Emblemen van de Koninklijke Marine (Leeuwarden, 1991) p. 40.

Identificatie
Titel
Houten bord met het wapen van de Rijkswerf te den Helder.
Objectnummer
FSM-1993-239
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008370
Over
Onderwerpen
 • Heraldiek
  Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten. (AAT)
 • Den Helder
 • Marine
  Refers generally to the body of warships under the control of a ruler, state, or nation. Modern usage aggregates a regularly organized seagoing force including ships, personnel, and equipment. Modern navies may comprise a variety of attack, supply, and repair vessels, naval bases and ports, and large administrative and maintenance organizations. (AAT)Verwijst in het algemeen naar het geheel van oorlogsschepen onder controle van een heerser, staat, of natie. In het moderne gebruik gaat het om een regelmatig georganiseerde zeemacht met schepen, personeel en uitrusting. Moderne marines kunnen bestaan uit een verscheidenheid aan aanvals-, bevoorradings- en reparatieschepen, marinebases en havens, en grote administratieve en onderhoudsorganisaties. (AAT)
Werk
Breedte
14.5 cm
Hoogte
19.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Koninklijke Marine
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Kunststof
  Verbinding bestaande uit grote moleculen (polymere verbinding), gemaakt van natuurlijke producten (bijv. cellulose) of zuiver chemisch. Er bestaan drie soorten kunststof: thermoplasten, thermoharders, en elastomeren. Niet te verwarren met plastic, dat hier gebruikt wordt als synoniem voor thermoplast. (Project Fotografie)Chemical compounds consisting of large molecules (polymer compound), made of natural products (such as cellulose) or purely chemical. There are three classes of plastics: thermoplasts, thermohardening plastics and elastomers. Do not confuse with 'plastic' used as a synonym for thermoplasts. (Project Fotografie)Kunststoffen zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden gemaakt. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden