Datering
Maker Onbekend

Bootsmansfluitje van been.

Bootmansfluitje gemaakt van been. Het fluitje heeft in het mondstuk een gat om aan een koord te kunnen worden opgehangen. Aan de andere zijde schroefdraad, waarmeer een bolvormige knop over de fluitheen kan worden geschroefd. De schroefdraad is op twee plaatsen gebarsten.
Het bootsmansfluitje werd opgebaggerd uit de haven van Oude Schild (Texel).
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad: 3 januari 1963 - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1962, p. 12 - Archief Vereniging Fries Scheepvaart Museum, correspondentie A.M. Sustring - H. Halbertsma, 12 sep. 1962.

Identificatie
Titel
Bootsmansfluitje van been.
Objectnummer
FSM-J-224
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000011609
Over
Onderwerpen
  • Marine
    Refers generally to the body of warships under the control of a ruler, state, or nation. Modern usage aggregates a regularly organized seagoing force including ships, personnel, and equipment. Modern navies may comprise a variety of attack, supply, and repair vessels, naval bases and ports, and large administrative and maintenance organizations. (AAT)Verwijst in het algemeen naar het geheel van oorlogsschepen onder controle van een heerser, staat, of natie. In het moderne gebruik gaat het om een regelmatig georganiseerde zeemacht met schepen, personeel en uitrusting. Moderne marines kunnen bestaan uit een verscheidenheid aan aanvals-, bevoorradings- en reparatieschepen, marinebases en havens, en grote administratieve en onderhoudsorganisaties. (AAT)
  • Texel
Werk
Breedte
cm
Hoogte
7.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Been
    Een combinatie van organisch en/of anorganisch materiaal die hoofdzakelijk bestaat uit collageen en calciumfosfaat; het vormt het geraamte van de meeste gewervelde dieren. (AAT)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden