Datering
Maker Onbekend

Reproduktie van een gravure: een sultan wordt aan boord gebracht.

Reproduktie van een gravure (?). voorstelling: 'Het Naar Boord brengen van den Sultan Machmoed Badaroeding naar Z.M. Schooner de Johanna op de Rivier Sousang in de Oost-Indiën op den 27 Juny 1821, na de Roemrijke Overwinning der Palembangsche Expeditie'.
De gravure is afkomstig uit: V.d. Kellen en Benthem - Nederlandsche Zeeschepen XXXV.

Identificatie
Titel
Reproduktie van een gravure: een sultan wordt aan boord gebracht.
Objectnummer
FSM-1979-116
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000001276
Over
Onderwerpen
  • Marine
    Refers generally to the body of warships under the control of a ruler, state, or nation. Modern usage aggregates a regularly organized seagoing force including ships, personnel, and equipment. Modern navies may comprise a variety of attack, supply, and repair vessels, naval bases and ports, and large administrative and maintenance organizations. (AAT)Verwijst in het algemeen naar het geheel van oorlogsschepen onder controle van een heerser, staat, of natie. In het moderne gebruik gaat het om een regelmatig georganiseerde zeemacht met schepen, personeel en uitrusting. Moderne marines kunnen bestaan uit een verscheidenheid aan aanvals-, bevoorradings- en reparatieschepen, marinebases en havens, en grote administratieve en onderhoudsorganisaties. (AAT)
  • Oost-Indië
  • Palembang
  • Indonesië
Werk
Breedte
23.9 cm
Hoogte
cm
Lengte
31.1 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden