Datering
Maker J. Ravens

Brief van S. Ravens aan de gemeente Harlingen, 1795.

Brief, papier met inkt beschreven. Geadresseerd aan 'De Burgers uitmakende de Leden / van de Municipaliteit / te / Harlingen'. Gedateerd op 30 november 1795 en die dag verzonden 'met de schuit van 9 uuren'. In het papier een watermerk met daarin een ruiter te paard waaronder: 'Willem Frederik / Erf.P.V.Oranjen. De brief was gesloten met een rood lakzegel waarin een wapenschild met o.a. zes vogels, vermoedelijk raven.
De brief is geschreven door J. Ravens 'Commissaris over de vivres voor de Fransche Troupes der Stad en Environs van Leeuwarden' en is gericht aan het gemeentebestuur van Harlingen. Er wordt in beschreven hoe de bevoorrading van de in Harlingen gelegerde Franse troepen, en vooral de betaling daarvan zal moeten geschieden. De brief is per trekschuit verzonden op 30 november 1795 om 9.00.
In Friesland kwamen in 1642 de trekvaart en trekweg tussen Harlingen en Leeuwarden gereed, in 1647 die tussen Leeuwarden en Dokkum, in 1656 die tussen Dokkun en de Groningse grens en tenstotte die tussen Leeuwarden en Sneek in 1661. De trekvaarten verzekerden de reizigers een gerieflijk vervoer per trekschuit met vaste vertrek- en aankomsttijden. Dit garandeerde ook een regelmatige postbezorging. De trekschuiten waren 10 tot 15 meter lange, smalle schepen. Een korte mast stond tegen de voorkant van de kajuit. Aan de mast was een touw bevestigd waaraan het trek- of jaagpaard liep over het jaagpad. In de kajuit bevonden zich een eerste en een tweede klasse afdeling. De eerste klasse was iets luxueuzer ingericht dan de tweede klasse: kussens op de banken en dam- en schaakspel waren aanwezig en soms kranten. Waar geen trekschuiten konden varen werd de beurtdienst met een zeilschip onderhouden.

Identificatie
Titel
Brief van S. Ravens aan de gemeente Harlingen, 1795.
Objectnummer
FSM-2009-036
Objecttype
  • Briefwisselingen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000021528
Over
Onderwerpen
  • Harlingen
  • Trekschuiten
    Over het algemeen wordt de term trekschuit gebruikt voor scheepjes, die voornamelijk passagiers en hun bagage vervoerden. Zij deden ook aan pakket en postbezorging. (www.debinnenvaart.nl)Vaartuig dat werd gejaagd; als regel werd een jaagschuit gebruikt in de beurtvaart of voor personenvervoer.
  • Bataafse Republiek
Werk
Breedte
39.8 cm
Hoogte
32.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. J. Ravens
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden