Datering
Maker Taco Schonegers

Brief gericht aan de gemeente Barradeel en verzonden per doorjager.

Brief, papier met inkt beschreven. Geadresseerd aan 'De Municipaliteit / van / Barradeel'. Gedateerd op 2 mei 1799 en die dag 'verzonden van Dockum per doorjager'. Afzender was de 'Commissie tot onderzoek naar den richtigen opbrengst der Ingezetenen in de heffing van 8 ten honderd over elks Inkomsten bij Public. der Nationale Vergadering den 5 dezemb 1797 gearresteerd in den Eersten Ring van het Departement van de Eems'.
De brief is geschreven door Taco Schonegers en medeondertekend door .. Bruinsma en R. Hoornsma. Er wordt gevraagd binnen 8 dagen een duplicaat kwitantie te sturen van de tweede heffingstermijn van de inkomstenheffing van P.B. Hoogterp. De brief is per doorjager verzonden. Een doorjager was een sneldienst over, in dit geval, de trekvaarten van Dokkum naar Harlingen.
In Friesland kwamen in 1642 de trekvaart en trekweg tussen Harlingen en Leeuwarden gereed, in 1647 die tussen Leeuwarden en Dokkum, in 1656 die tussen Dokkun en de Groningse grens en tenstotte die tussen Leeuwarden en Sneek in 1661. De trekvaarten verzekerden de reizigers een gerieflijk vervoer per trekschuit met vaste vertrek- en aankomsttijden. Dit garandeerde ook een regelmatige postbezorging. De trekschuiten waren 10 tot 15 meter lange, smalle schepen. Een korte mast stond tegen de voorkant van de kajuit. Aan de mast was een touw bevestigd waaraan het trek- of jaagpaard liep over het jaagpad. In de kajuit bevonden zich een eerste en een tweede klasse afdeling. De eerste klasse was iets luxueuzer ingericht dan de tweede klasse: kussens op de banken en dam- en schaakspel waren aanwezig en soms kranten. Waar geen trekschuiten konden varen werd de beurtdienst met een zeilschip onderhouden.

Identificatie
Titel
Brief gericht aan de gemeente Barradeel en verzonden per doorjager.
Objectnummer
FSM-2009-038
Objecttype
 • Briefwisselingen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000021530
Over
Onderwerpen
 • Barradeel
 • Belastingen
  Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven. (AAT-Ned)
 • Trekschuiten
  Over het algemeen wordt de term trekschuit gebruikt voor scheepjes, die voornamelijk passagiers en hun bagage vervoerden. Zij deden ook aan pakket en postbezorging. (www.debinnenvaart.nl)Vaartuig dat werd gejaagd; als regel werd een jaagschuit gebruikt in de beurtvaart of voor personenvervoer.
Werk
Breedte
41.0 cm
Hoogte
33.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Taco Schonegers
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden