Datering
Maker Willem Coulon

Publikatie inzake de verhoging van het zak- en ketelgeld.

Publicatie inzake de verhoging van het zak- en ketelgeld (een belasting op gedistilleerd en brandewijn) en de introductie van een nieuwe belasting, namelijk het passagiegeld (belasting op mensen en vee die de Friese grens overschrijden. Uitgevaardigd door de Staten van Friesland op 18 mei 1751

Identificatie
Titel
Publikatie inzake de verhoging van het zak- en ketelgeld.
Objectnummer
FSM-E-383
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010041
Over
Onderwerpen
 • Grenzen
  Grenzen zijn kunstmatig aangebrachte lijnen die het ene stuk land van het andere scheiden. Deze lijnen worden vaak zichtbaar gemaakt door palen of op andere wijze. (Grenzen zijn kunstmatig aangebrachte lijnen die het ene stuk land van het andere scheiden. Deze lijnen worden vaak zichtbaar gemaakt door palen of op andere wijze. (Van Dale)
 • Belastingen
  Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
36.5 cm
Lengte
46.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Willem Coulon
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden