Datering
Maker Tobias van Dessel

Publikatie inzake de verpachting van een aantal belastingen en invoerrechten.

Publicatie inzake de verpachting van een aantal belastingen (invoerrechten te heffen in havens) en accijnzen. De verpachting zal plaats vinden in het Landschaps huis te Leeuwarden. Publikatie door de Staten van Friesland op .. maart 1743.

Identificatie
Titel
Publikatie inzake de verpachting van een aantal belastingen en invoerrechten.
Objectnummer
FSM-E-352
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010008
Over
Onderwerpen
 • Havens
  Lig- en bergplaats voor vaartuigen. (BRT)
 • Invoerrechten
 • Belastingen
  Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
28.0 cm
Hoogte
41.5 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Tobias van Dessel
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden