Datering
Maker Willem Coulon

Publikatie inzake de verpachting van de belasting op turf en de vijf speciën.

Publikatie inzake de belasting op turf en brandhout, de vijf speciën (belastingen op kapitaal, schoorstenen, hoornbeesten, bezaaide landen en paarden) en de belasting op schoenen en muilen. Er wordt bekend gemaakt op welke data de verpachting plaats zal vinden. Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 14 maart 1747.

Identificatie
Titel
Publikatie inzake de verpachting van de belasting op turf en de vijf speciën.
Objectnummer
FSM-E-349
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010005
Over
Onderwerpen
 • Turf
  Een zwakkere afzetting van half inzetgeharde overblijfselen van planten, gevormd in een omgeving die is verzadigd met water zoals een moeras. (AAT-Ned)
 • Belastingen
  Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
28.5 cm
Hoogte
42.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Willem Coulon
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden