Datering
Maker Otto de Boer

Otto de Boer (Woudsend 1797 - Leeuwarden 1856) - Portret van Sjoerd Alberts Aukes (Woudsend 1786 - 1852).

Schilderij. Olieverf op doek. Portret, borststuk, en trois quarts. De geportretteerde is Sjoerd Alberts Aukes (Woudsend 1786-1852). Hij draagt een wit hemd, een witte das, een zwart vest en een zwarte jas. Hij heeft blond haar dat over de oren krult en lange bakkebaarden. In zijn rechter oor een gouden oorring.
Sjoerd Alberts Aukes is (RK) gedoopt op 29 jan. 1786 te Woudsend. Hij is een zoon van Albert Aukes (geboren te Woudsend circa 1750 en overleden aldaar in 1832) en van Ybeltje Sjoerds (geboren Ypecolsga 1761 en overleden Woudsend 1826). Sjoerd Alberts Aukes is overleden te Woudsend op 15 nov. 1852. Hij was meester mast- en blokmaker. Hij bleef ongetrouwd. Volgens overlevering hadden de ongehuwde broers Auke en Sjoerd Aukes de kunstschilder Otto de Boer is de kost toen hij voor de Rommskatholieke kerk van Woudsend een groot altaarstuk met Lazarus' opwekking schilderde. Als dank voor de kost en inwoning zou hij portretten van zijn gastheren hebben geschilderd.
Vader Albert Aukes wordt in de kadastrale Atlas van Wybritseradiel genoemd: Woudsend sectie A, de nrs. 285-288. Zijn beorep: "Mastmaker". Het was een groot terrein aan de Iewal te Woudsend, bebouwd met "Mastemakersschuur en Erf, Pakhuis" en nog een schuur.
Otto de Boer. Geboren te Woudsend 11 juni 1797 en overleden te Leeuwarden 14 aug. 1856. Leerling van W.B. van der Kooi. Begon in 1824 een reis van verscheidene jaren naar Duitsland, Frankrijk en Italië, waar hij in musea copieerde. Vestigde zich daarna beurtelings in Amsterdam en Den Haag en vertrok toen voorgoed naar Leeuwarden. Heeft daar hoofdzakelijk bijbelse voorstellingen geschilderd (altaarstukken).

Identificatie
Titel
Otto de Boer (Woudsend 1797 - Leeuwarden 1856) - Portret van Sjoerd Alberts Aukes (Woudsend 1786 - 1852).
Objectnummer
FSM-2001-143
Objecttype
  • Schilderijen
    Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
  • Portretten
    Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000017465
Werk
Breedte
60.0 cm
Hoogte
69.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Otto de Boer
Datering
Materiaal
  • Olieverf
    Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden