Datering
Maker Otto de Boer

Otto de Boer - Portret van Age Hylkes Tromp (1794-1876).

Schilderij. Olieverf op doek. Portret ten halve lijve, zittend, en trois quarts. De geportretteerde is Age Hylkes Tromp. Hij heeft in zijn handen een boekje.
Age Hylkes Tromp. Geboren Woudsend 1794 en aldaar overleden 1876. Hij behoorde tot een geslacht van zeilmakers, scheepsbouwers en kooplieden. Op de scheepswerf van zijn vader en grootvader werden in Woudsend vele kofschpen gebouwd. Vader Hylke Ages (1745-1798) had tevens het boekhouderschap over een Zee-Assurantie (het Woudsender Compact). Age Hylkes leerde het vak van zijn vader en volgde hem op. Hij voelde zich meer koopman dan scheepsbouwer (al bleef de werf wel). In 1839 richtte hij de N.V. Friesche Kofscheepsrederij op. Voorts was hij assuradeur en lid van Provinciale Staten van Friesland. Age Hylkes Tromp was getrouwd met Eelkje Wigles Visser (Heeg 1798-Woudsend 1858). Otto de Boer. Geboren te Woudsend 11 juni 1797 en overleden te Leeuwarden 14 aug. 1856. Leerling van W.B. van der Kooi. Begon in 1824 een reis van verscheidend jaren naar Duitsland, Frankrijk en Italië, waar hij in musea copieerde. Vestigde zich daarna beurtelings in Amsterdam en Den Haag en Vertrok toen voorgoed naar Leeuwarden. Heeft daar hoofdzakelijk bijbelse voorstellingen (altaarstukken) geschilderd.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1986, pp. 23-24 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, pp. 46-115 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1998, p. 35

Identificatie
Titel
Otto de Boer - Portret van Age Hylkes Tromp (1794-1876).
Objectnummer
FSM-1998-277
Objecttype
  • Schilderijen
    Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
  • Portretten
    Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015699
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Otto de Boer
Datering
Materiaal
  • Olieverf
    Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden