Datering
Maker Hylke Halbertsma

Portret van Herre (Herrius) Halbertsma.

Portret van Herre (Herrius) Halbertsma. Pen op papier. De geportretteerde is, en profile, gezeten op een stoel. Boven de geportretteerde is een aantekening geschreven in potlood: "Hère met?! / Wacht eventsjes, Hoarie, ik / wud ûtteekend - Herre." Ook aan de andere zijde van het papier een aantekening in inkt: "Tjalling hier hebt gij een / portret van mij dat Hiekle / getekend heeft, Toen ik uit / geteekend werd kwam Hari (Henri) / krek / en hij zeide Herre met. Toen zie ik / dat er op staat." Het portret is gedateerd.
Portret van Herre (Herrius) Halbertsma (Sneek 1864 - 1920), zoon van Johannes Halbertsma en Hylkia Kingma. Het portret is getekend door zijn oudere broer Hylke Halbertsma (Sneek 1857 - Bloemendaal 1932) en voorzien van een aantekening van Herre voor zijn oudste broer Tjalling Halbertsma (Sneek 1853 - Jogjakarta 1906), de latere resident van Banjoemas. Het portretje is gedateerd 1876 en getekend op het Kleinzand 10 te Sneek.
Literatuur: - E. van Haersma Buma-Van Werkum, It Snitsers, fanut it ferline nei in takomst, (Sneek 1989), p. 35-36.

Identificatie
Titel
Portret van Herre (Herrius) Halbertsma.
Objectnummer
FSM-2004-273
Objecttype
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
 • Portretten
  Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020005
Over
Onderwerpen
 • Portretten
  Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
7.3 cm
Hoogte
12.8 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Hylke Halbertsma
Datering
Materiaal
 • Papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA