Datering
Maker Otto de Boer

Otto de Boer (Woudsend 1797 - Leeuwarden 1856) - Portret van Auke Alberts Aukes (Woudsend 1784 - 1865).

Schilderij. Olieverf op doek. Portret, borststuk, en trois quarts. De geportretteerde is Auke Alberts Aukes (Woudsend 1784-1865). Hij draagt een wit hemd, een zwarte das, een zwart vest en een zwarte jas. Hij heeft blond haar dat over de oren krult. Geen sierraden.
Auke Alberts Aukes is (RK) gedoopt op 23 jan. 1784 te Woudsend. Hij is een zoon van Albert Aukes (geboren te Woudsend circa 1750 en overleden aldaar in 1832) en van Ybeltje Sjoerds (geboren Ypecolsga 1761 en overleden Woudsend 1826). Auke Alberts Aukes is overleden te Woudsend op 24 maart 1865. Hij was meester mast- en blokmaker. Hij bleef ongetrouwd. Zijn bijnaam: "Stille Auke". Hij legde als jongen op 20 april 1792 de eerste steen van de toen in Woudsend gebouwde nieuwe Roomskatholieke schuilkerk, waarvan zijn vader kerkmeester was. Volgens overlevering hadden de ongehuwde broers Auke en Sjoerd de kunstschilder Otto de Boer in de kost toen hij voor de Roomskatholieke kerk van Woudsend een groot altaarstuk met Lazarus' opwekking schilderde. Als dank voor de kost en inwoning zou hij portretten van zijn gastheren hebben geschilderd.
Vader Albert Aukes wordt in de kadastrale Atlas van Wybritseradiel genoemd: Woudsend sectie A, de nrs. 285-288. Zijn beroep: "Mastmaker". Het was een groot terrein aan de Iewal te Woudsend, bebouwd met "Mastemakersschuur en Erf, Pakhuis" en nog een schuur.
Otto de Boer. Geboren te Woudsend 11 juni 1797 en overleden te Leeuwarden 14 aug. 1856. Leerling van W.B. van der Kooi. Begon in 1824 een reis van verscheidene jaren naar Duitsland, Frankrijk en Italië, waar hij in musea copieerde. Vestigde zich daarna beurtelings in Amsterdam en Den Haag en vertrok toen voorgoed naar Leeuwarden. Heeft daar hoofdzakelijk bijbelse voorstellingen geschilderd (altaarstukken).

Identificatie
Titel
Otto de Boer (Woudsend 1797 - Leeuwarden 1856) - Portret van Auke Alberts Aukes (Woudsend 1784 - 1865).
Objectnummer
FSM-2001-142
Objecttype
  • Schilderijen
    Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
  • Portretten
    Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000017464
Werk
Breedte
60.0 cm
Hoogte
69.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Otto de Boer
Datering
Materiaal
  • Olieverf
    Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden