Datering
Maker Poppe Andries Meinsma

Tegeltableau met voorstelling van een koe en attributen van de botermakerij.

Tableau. 6x4 tegels. Voorstelling in blauw-wit van botervaten, een koe, een botergoot en het huismerk van Idske Jans Poppes te Balk. De voorstelling is geplaatst in een geschilderd kader van rocailles, bloemen en een kroon.
Het tableau is afkomstig uit de in 1811 gebouwde boerderij van de boterkoopman Idske Jans Poppes aan de Lorrebuorren 3 te Harich. Volgens het debiteurenboek van het bedrijf Tichelaar (Ryskargyf Fryslân) is door Tichelaar geleverd aan Poppe Idskes Poppes te Balk: - 17 juli 1811: hond van vier tegels - 12 juli 1811: kat van vier tegels - 29 juli 1811: zes bleompotten van 16 tegels - 29 juli 1811: een stukje van 15 tegels - 29 juli 1811: vier stukjes van 24 tegels Volgens de ovenboeken van Tichelaar (Ryksargyf Fryslân) is gebakken op 21 juli 1811: 'vijf stukjes'. De schilder was Poppe Andries Meinsma, die in 1811 nog werkzaam is in de gleibakkerij van Kingma te Makkum. Een enkele maal schilderde hij voor Tichelaar, waar hij in 1812 definitief in dienst komt. Het tableau is in 1988 door Jan Pluis in de publicatie 'Schepentegels' toegeschreven aan een tegelschilder met de noodnaam M.K.B., iemand die werkte voor de tegel- en aardewerkfabriek van Hylke Kingma te Makkum.
literatuur: - S. ten Hoeve, 'Twee tegeltableaus uit Idske Poppessathe te Harich' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1986, pp. 60-65. - Jan Pluis, Tegelvaart, pp. 61-62 - Leeuwarder Courant 1 september 1962. - J. Pluis, S. ten Hoeve, P.J. Tichelaar, Fries Aardewerk. Kingma Makkum, deel I, (Leiden 2000) p. 72-76 en 98. - P.J. Tichelaar, Fries Aardewerk. Tichelaar Makkum 1700-1876, deel III, (Leiden 2004), p. 171-172.

Identificatie
Titel
Tegeltableau met voorstelling van een koe en attributen van de botermakerij.
Objectnummer
FSM-1986-346
Objecttype
 • Tegeltableaus
  Een tegeltableau is een meestal figuratief beschilderde voorstelling op een in aardewerk tegels verdeeld vlak, dat na de beschildering is gebakken en geglazuurd. (Wikipedia)Tegels die gezamenlijk drager zijn van een voorstelling. (Religieus Erfgoedthesaurus)Tegeltableaus zijn rechthoekige wandtegels, doorgaand beschilderd met een voorstelling en aldus een geheel vormend. (Haslinghuis)
 • Tegels
  Gebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015849
Over
Onderwerpen
 • Boerderijen
  Boerderijen zijn erven met gebouwen er op die in oorsprong bedoeld zijn om agrarische activiteiten te laten plaatsvinden. Als deze agrarische activiteiten niet meer plaatsvinden, wordt het erf met de gebouwen toch nog een boerderij genoemd. Soms wordt met boerderij alleen het hoofdgebouw bedoeld. De term boerderij wordt ook gebruikt om het agrarische bedrijf mee te duiden. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Veeteelt
  De wetenschap en de praktijk van het fokken, grootbrengen, voeden, en verzorgen van huisdierenvee, vooral, maar niet uitsluitend, dieren op een boerderij, inclusief zijderupsen. (AAT-Ned)
 • Zuivelbereiding
  Bereiding van melkproducten als boter en kaas.
Werk
Breedte
78.0 cm
Hoogte
52.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Poppe Andries Meinsma
 2. Koninklijke Aardewerkfabriek Tichelaar
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden