Datering
Maker Aardewerkfabriek Van Hulst

Tegeltableau met voorstelling van de haven van Harlingen.

Tegeltableau in bruin houten lijst. In totaal 15 tegels (3x5). Voorstelling van de haven van Harlingen. Links aan de kade een zeeschip met schoorsteen. Daarbij liggen enkele tjalken afgemeerd. Op de achtergrond links de vuurtoren en een ander groot vrachtschip. Centraal aan de kade een vrachtschip genaamd OOSTERLAND. Rechts aan dezelfde kade een drietal afgemeerde tjalken en een afmerende (of wegvarende) tjalk. Op de achtergrond rechts de dijk van het havenhoofd. Linksonder het opschrift 'HARLINGEN' en rechtsonder de signatuur 'N.V. J.v.Hulst'. Een aantal tegels is in het glazuur gebarsten.
In de jaren voor de opheffing van de aardewerkfabriek J. van Hulst in 1933 kregen tableaus meer het aanzien van een olieverfschilderij en werden dan ook vaak als een schilderij ingelijst. Het tableau is geschilderd door Sietze Schoonbergen (1883-1944). De voorstelling van haven van Harlingen met daarin zeil- en stoomschepen is gemaakt naar een dubbele prentbriefkaart (9x28 cm), waarvan er één is gestempeld in 1924. Naar deze prentbriefkaart is een tekening gemaakt, die wordt bewaard in het Museum Hannemahuis te Harlingen. Naar deze tekening is het tableau geschilderd. Er zijn meerdere tableaus van deze voorstelling gemaakt. In 1928 kreeg Dirk Stellema, procuratiehouder van Van Hulst, bij zijn afscheid zo'n tableau ten geschenke. De herkomst van dit (in 1998 verworven) tableau is niet bekend.
literatuur: - Jan Pluis, 'Tegelvaart' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1987, pp. 72-73. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1998, p. 35. - J. Pluis, Fries Aardewerk. Harlingen. Producten 1720-1933, deel VI, (Leiden 2005), p. 137-142.

Identificatie
Titel
Tegeltableau met voorstelling van de haven van Harlingen.
Objectnummer
FSM-1998-273
Objecttype
 • Tegeltableaus
  Een tegeltableau is een meestal figuratief beschilderde voorstelling op een in aardewerk tegels verdeeld vlak, dat na de beschildering is gebakken en geglazuurd. (Wikipedia)Tegels die gezamenlijk drager zijn van een voorstelling. (Religieus Erfgoedthesaurus)Tegeltableaus zijn rechthoekige wandtegels, doorgaand beschilderd met een voorstelling en aldus een geheel vormend. (Haslinghuis)
 • Tegels
  Gebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014125
Over
Onderwerpen
 • Havens
  Lig- en bergplaats voor vaartuigen. (BRT)
 • Harlingen
 • Tjalken
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • Stoomvaart
  Scheepvaart met behulp van stoomboten; stoomvaartlijn.
 • Kustvaarders
  coaster schip geschikt voor de vaart buiten de binnenwateren. (De Binnenvaart)
 • Vuurtorens
  De vuurtoren is een aan de kust geplaatste toren waarop een licht is aangebracht voor de orientatie van schepen op zee. (Thesaurus landschap)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
51.0 cm
Lengte
77.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Aardewerkfabriek Van Hulst
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden