Datering
Maker Aardewerkfabriek Van Hulst

Tegeltableau met voorstelling van de Waterpoort te Sneek.

In totaal 30 tegels (6x5). Voorstelling van de Sneker Waterpoort. In de kolk drie beurtschepen en één bootje. De tegels onder de houten lijst waren gebarsten. Deze lijst is bij de restauratie door de Koninklijke Tichelaar te Makkum in 2004 verwijderd en vervolgens zijn alle gebarsten tegels gerestaureerd.
De voorstelling op het tableau is gebaseerd op een schilderij van J.C. Klinkenberg. De Waterpoort is afgebeeld in de vorm die de poort had voor de restauratie van 1876 (de koepel op het wachthuis werd toen afgebroken). Het tableau is vervaardigd in de gleibakkerij Buiten de Kerkpoort te Harlingen, eigenaren vanaf ca. 1849 tot 1933 familie Van Hulst.
literatuur: - Jan Pluis, 'Tegelvaart' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1987. - Archief Vereniging Fries Scheepvaart Museum, correspondentie Sustring - Halbertsma 20 nov. 1966. - J. Pluis, Fries Aardewerk. Harlingen. Producten 1720-1933, deel VI, (Leiden 2005), p. 139 en 141.

Identificatie
Titel
Tegeltableau met voorstelling van de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-L-170
Objecttype
 • Tegeltableaus
  Een tegeltableau is een meestal figuratief beschilderde voorstelling op een in aardewerk tegels verdeeld vlak, dat na de beschildering is gebakken en geglazuurd. (Wikipedia)Tegels die gezamenlijk drager zijn van een voorstelling. (Religieus Erfgoedthesaurus)Tegeltableaus zijn rechthoekige wandtegels, doorgaand beschilderd met een voorstelling en aldus een geheel vormend. (Haslinghuis)
 • Tegels
  Gebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000011162
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
70.0 cm
Lengte
82.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Aardewerkfabriek Van Hulst
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA