Datering
Maker Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg

Tegeltableau met voorstelling in kleur van de Waterpoort te Sneek.

Tegeltableau. 3x2 tegels in een houten lijst, zwart van kleur met een goudkleurige binnenrand. Meerkleurig beschilderd. Voorstelling van de Waterpoort te Sneek, gezien vanuit de Kolk voor de restauratie van 1877. Het werk is in de linkerbenedenhoek gesigneerd: "Rozenburg / Den Haag." Aan de achterzijde het jaarmerk en de initialen VB.
Het tegeltableau is vervaardigd bij Rozenburg te Den Haag. De schilder van het tableau is onbekend; aan de achterzijde staan de initialen "VB", maar welke schilder deze lettercombinatie gebruikte, is niet geheel duidelijk. Het tableau kan vervaardigd zijn naar een schilderij van J.C.K. Klinkenberg van de Waterpoort voor de restauratie van 1877, aanwezig op het stadhuis in Sneek (zie ook fotonummer FSM 001015443). Waarschijnlijker is het dat het gemaakt werd naar een staalgravure (zie fotonummer FSM 001015433). Aan het schilderij en de gravure ligt ten grondslag fotonummer FSM 001015421. In 1883 werd door Wilhelm Wolff, Freiheer vond Gudenberg, in Den Haag een kunstaardewerkfabriek opgericht. De eerst fabrieksbehuizing betrof een gehuurd pakhuis aan de Boekhorststraat. De statuten van de N.V. 's Gravenhaagsche Kunstaardewerkfabriek werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1883. In datzelfde jaar breidde Von Gutenberg zijn werkplaats uit met het aangrenzende hoekpand Prinsegracht 2. Buurtbewoners bleken echter hinder te ondervinden (roet en rook) en de Gemeente verscherpte daardoor de inrichtingseisen van de fabriek. Waarschijnlijk is dat een van de redenen waarom de fabriek werd verplaatst. Op 12 januari 1885 werd Von Gudenberg een vergunning verleend voor de vestiging van een fabriek van porselein en aardewerk in de buitenplaats Ronzenburg, Zuid Binnensingel 216 - tegenwoordig Buitenom geheten - , gelegen aan de rand van de stad. Aan dit huis ontleende de onderneming haar nieuwe, vanaf 1886 geldende naam Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg. Literatuur: - Boot, Marjan/Jonker, Nini/Mast, Michiel van der/Westers, Bram, Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, (Den Haag 1983). - S. ten Hoeve, De Sneker Waterpoort, (Leeuwarden 1987).

Identificatie
Titel
Tegeltableau met voorstelling in kleur van de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-2004-181
Objecttype
 • Tegeltableaus
  Een tegeltableau is een meestal figuratief beschilderde voorstelling op een in aardewerk tegels verdeeld vlak, dat na de beschildering is gebakken en geglazuurd. (Wikipedia)Tegels die gezamenlijk drager zijn van een voorstelling. (Religieus Erfgoedthesaurus)Tegeltableaus zijn rechthoekige wandtegels, doorgaand beschilderd met een voorstelling en aldus een geheel vormend. (Haslinghuis)
 • Tegels
  Gebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000019558
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
73.2 cm
Hoogte
57.3 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg
Datering
Materiaal
 • Aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden