Datering

Gedenkpenning Friese vrijheid

Het slechten van de forten Leeuwarden, Harlingen en Stavoren in 1580 gaf de Friezen de smaak van het beginsel van de vrijheid en daarom liet men deze gedenk- en erepenning maken.

Gedetailleerde beschrijving

Vz: een afbeelding van het afbreken van de drie veroverde sloten. Daarboven de letters: L.1.H.5.ST.18. Dit betekent dat het slot van Leeuwarden op de 1ste, het slot van Harlingen op de 5de en het slot van Stavoren op de 18de februari 1580 geslecht zijn. Dit werd als het begin van de Friese vrijheid gezien, wat blijkt uit het omschrift (waarin het wapen van Friesland): PRINCIPIU RECUPERATAE LIBERTATIS FRI (het beginsel van de herkregen vrijheid van Friesland). Kz: een verbeelding van het gevecht tussen de Nassausche David (met slinger) tegen de Spaanse Goliath (met helm) op wiens schild het jaar 80 staat. Omschrift is psalm 118 v.23: A . DOMINO . FACTUM . EST . ILLUD (dit is van de Heere geschiedt)

Identificatie
Titel
Gedenkpenning Friese vrijheid
Objectnummer
007052
Objectcategorie
Edele metalen
Objecttype
 • penning
  Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-6529
Over
Onderwerpen
 • Numismatiek
  Numismatiek is de wetenschappelijke studie van alle tastbare vormen en geschiedenis van geld (munten en bankbiljetten) en vormverwante voorwerpen als penningen en gesneden stenen, alsmede de zaken die hierbij horen, zoals muntstempels, muntgewichten, druktechnieken en muntwetgeving.
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 juni 1961
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Friesland
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen , Wim Zandbergen

Trefwoorden