Datering

Gildepenning van het Binnenlandvaardersgilde

Elke havenplaats bezat een schippersgilde. Het gilde stelde voorwaarden aan het lidmaatschap, regelde de vrachtprijzen en arbeidsvoorwaarden en bood enige sociale zekerheid. Het lidmaatschap betekende een soort keurmerk voor de kwaliteit van de schipper. Leden hadden een penning, waarin hun naam was gegraveerd. Gildepenning van het (klein). Binnenlandvaardersgilde te Amsterdam. Onder het Klein Binnenlandvaardersgilde (eerst groot schuitenvoerdersgilde) behoorden ook van ouds de schuitenvaarders, varende van de Utrechtse steiger o.a. op Utrecht, evenals de Kaaglieden op het Vlie en Texel. Hun oudste gildekeur is van 26 juli 1594 voor binnenlandse schippers die schepen voeren van minder dan 15 last, maar sinds 1685 van 24 geijkte last of minder. Er heerste een sterke geest tot monopolie, wat tot grote schade was voor de kooplieden die goederen hadden te verzenden. De afbeelding van het schip op de voorzijde van de penning kon een tjalk, kaagschip of turftjalk zijn.

Vz: een gegraveerd naar de linkerzijde stevenend zeilschip, zonder schipper, met het wapen van Amsterdam op de wapperende vlag op de achtersteven. Kz: gegraveerde tekst in gegraveerde cirkel: Willem - Brans Van - Genemuyden - 21 November - 1804.

Identificatie
Titel
Gildepenning van het Binnenlandvaardersgilde
Objectnummer
001499
Objectcategorie
Edele metalen
Objecttype
 • binnenvaart
  Scheepvaart op binnenwateren op rivieren en kanalen. (MARDOC)
 • gildepenning
  Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten.
 • penning
  Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning).
 • numismatiek
  Numismatiek is de wetenschappelijke studie van alle tastbare vormen en geschiedenis van geld (munten en bankbiljetten) en vormverwante voorwerpen als penningen en gesneden stenen, alsmede de zaken die hierbij horen, zoals muntstempels, muntgewichten, druktechnieken en muntwetgeving.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13644
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • messing
  Legering van koper en zink, z.g. geelkoper. Hiervan werden talloze voorwerpen gegoten, zoals kronen, lezenaars, koorhekken of onderdelen daarvan. Men noemde dit geelgieterswerk. (Haslinghuis)
Techniek
 • gegraveerd (inkerven)
  Het maken van een inkassing. (Haslinghuis)In een ingekrast oppervlak van een voorwerp zijn lijnen ingekrast of gekerfd. (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 15 maart 1948
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae

Trefwoorden