Datering
Maker Onbekend

Koperen gildepenning met afbeelding van een zeilschip, gevonden in Hijum.

Gildepenning. In het midden een gat. VZ: afbeelding van een zeilschip met gaffeltuig en een vlag op het roer. KZ: twee naar elkaar buigende bomen en twee vogels, in het midden een bok en de letters 'R.H.'.
De penning is gevonden in de terp van Hijum. De penning is niet aan een bepaalde stad of plaats toe te schrijven.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1987, p. 21

Identificatie
Titel
Koperen gildepenning met afbeelding van een zeilschip, gevonden in Hijum.
Objectnummer
FSM-1987-350
Objecttype
 • Gildepenningen
  Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten.
 • Penningen
  Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning).
 • Bodemvondsten
  Bodemvondsten zijn archeologische vondsten te land, in tegenstelling tot archeologische vondsten onderwater. (Conservation Dictionary)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000004253
Over
Onderwerpen
 • Schippersgilden
  Beroepsvereniging van schippers vanaf de middeleeuwen tot de Franse revolutie die de betrekkingen van de (binnen)schippers onderling en met derden regelde, de arbeidsvoorwaarden, beurtrollen, vrachtprijzen, het monsteren enz. bepaalde en ook rechtspraak had over alles wat de (binnen)scheepvaart betrof; de gilden die in de 19e eeuw herleefden genoten geen enkel voorrecht meer en worden beschouwd als een sociale vereniging zonder economische of politieke macht.
 • Gilden
  Verwijst naar gezworen fraterniteiten, broederschappen of verenigingen, gevormd voor de wederzijdse steun en bescherming van de leden of de behartiging van beroepsmatige belangen. In de kunst en aanverwante vakgebieden verwijst de term naar verenigingen van kunstenaars, handwerksmannen, ambachtslieden of handelaren, die hun bloeitijd kenden in Europa tussen de 11de en 16de eeuw en in die periode een belangrijk onderdeel vormden van de economische en sociale structuur. De meeste gilden hadden betrekking op een bepaalde stad. Gilden waakten meestal over de opleiding, de productienormen en het welzijn van hun leden. Gilden verschaften ook aanzienlijke steun aan de kunsten. (AAT)
 • Hijum
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Koper
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Cu en het atoomnummer 29; het is roodachtig van kleur en is zeer smeedbaar en kneedbaar. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het woirdt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, verschillende voorwerpen en materialen te maken. (Toegepaste Kunst Project, RKD)
 • Metaal
  Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden