Datering

Gildepenning van het Roei-, Steiger-, Schuitenvoerdersgilde

Elke havenplaats bezat een schippersgilde. Het gilde stelde voorwaarden aan het lidmaatschap, regelde de vrachtprijzen en arbeidsvoorwaarden en bood enige sociale zekerheid. Het lidmaatschap betekende een soort keurmerk voor de kwaliteit van de schipper.Leden hadden een penning, waarin hun naam was gegraveerd.

Uitgebreide beschrijving

Vz: een gegraveerd zeilend scheepje met schipper aan roer en wapperende vlag op achtersteven. Kz.: gegraveerde tekst in gegraveerde cirkel: Ao. 1797 - Den 4- Feb. - JOHANNES - OTTEN JUNIOR - K (huismerk met initialen) S Gildepenning van het Roei-, Steiger-, Schuitenvoerdersgilde te Amsterdam, deze betreffende de Kampersteiger. (zie ZZM-002157) Over het Amsterdamse Roei-, Steiger- en Schuitenvoerdersgilde het volgende: de roeischuiten; dienden tot vervoer van personen, de steigerschuiten, die geboomd werden, tot dat van goederen. Zij lagen aan de steigers. Hun oudste ordonnantie is van 1613, Hun ligplaatsen evenals hun rechten werden door de Burgermeesters bepaald. Gewoonlijk staat op de penningen van de schuitenvoerders hun ligplaats aangegeven in afkorting. De penningen zijn allemaal gegraveerd, meestal van geel koper (messing) en vertonen, hoewel het veelal om roeischuitjes die met riemen voortgebracht werden gaat, op de voorzijde een naar de linker zijde stevenend schuitje onder zeil. Opmerkelijk is het dat al deze penningen een zeker teken boven het hart, waarin de voorletters van de namen staan, vertonen. Het heeft iets van een vaantje of windwijzer en is als zodanig voor de schuitenvoerders een gepast teken. Soms wordt dit teken een Mercuriusteken genoemd.

Identificatie
Titel
Gildepenning van het Roei-, Steiger-, Schuitenvoerdersgilde
Objectnummer
001500
Objectcategorie
Edele metalen
Objecttype
 • gildepenning
  Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten.
 • numismatiek
  Numismatiek is de wetenschappelijke studie van alle tastbare vormen en geschiedenis van geld (munten en bankbiljetten) en vormverwante voorwerpen als penningen en gesneden stenen, alsmede de zaken die hierbij horen, zoals muntstempels, muntgewichten, druktechnieken en muntwetgeving.
 • schippersgilde
  Beroepsvereniging van schippers vanaf de middeleeuwen tot de Franse revolutie die de betrekkingen van de (binnen)schippers onderling en met derden regelde, de arbeidsvoorwaarden, beurtrollen, vrachtprijzen, het monsteren enz. bepaalde en ook rechtspraak had over alles wat de (binnen)scheepvaart betrof; de gilden die in de 19e eeuw herleefden genoten geen enkel voorrecht meer en worden beschouwd als een sociale vereniging zonder economische of politieke macht.
 • penning
  Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-2716
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • messing
  Legering van koper en zink, z.g. geelkoper. Hiervan werden talloze voorwerpen gegoten, zoals kronen, lezenaars, koorhekken of onderdelen daarvan. Men noemde dit geelgieterswerk. (Haslinghuis)
Techniek
 • gegraveerd (inkerven)
  Het maken van een inkassing. (Haslinghuis)In een ingekrast oppervlak van een voorwerp zijn lijnen ingekrast of gekerfd. (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 15 maart 1948
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae

Trefwoorden