Datering
Maker Onbekend

Gildepenning van Willem Jans, meester molenaar te Sneek.

Zilveren gildepenning voor leden van het molenaarsgilde van Sneek. VZ: Afbeelding van een molen met aan weerszijden versieringen in de vorm van acanthus. KZ: twee gekruiste broodschieters met erboven een kroon. Links en rechts de initialen 'WJ' en beneden: 'Rog / Molenaar / Ao 1770'. Aan de bovenkant van de penning een gaatje.
De penning is van het molenaarsgilde van Sneek. De initialen W.J. staan voor Willem Jans, geboren te Leeuwarden 14 april 1734 en overleden te Sneek in 1776. Zoon van Jan Willemsz. en Hielkje Jelles. Hij trouwde te Beetgum op 8 augustus 1762 met Antje Gerbens (geboren te Beetgum 29 november 1739 en overleden te Sneek 22 januari 1777, dochter van Gerben Piers en Wijke Schelte Heslinga). Willem Jans kocht op 3 september 1763 de molen van de Nagel 'De Roode Molen, buiten de Oosterpoort te Sneek. Zijn nageslacht voerde de achternaam Molenaar. Vererving: - Willem Jans - Zoon Jan Willems Molenaar (Sneek, 27 aug. 1775 - Sneek, 18 nov. 1826?), trouwde (1) op 13 mei 1804 met Jetske Olferts de Boer, trouwde (2) op 14 okt. 1809 met Trijntje Baukes Veltman en trouwde (3) met op 2 dec. 1823 Geerke Theunes de Jong. - Zoon uit tweede huwelijk: Willem Jans Molenaar (Sneek, 5 juni 1812 - Sneek, 30 juni 1875 (of 16 maart 1852). Was ook rogmolenaar. Trouwde op 29 dec. 1833 met Vroukje Eises Groensma. - Zoon Jan Willems Molenaar (Sneek, 7 mei 1836 - Sneek 2 dec. 1890). Molenaar op korenmolen De Hoop te Sneek. Trouwde op 22 jan. 1854 met Jantje Dirks Gatsonides. - Zoon Willem Molenaar (Sneek 12 april 1863 - Den Haag 2 sep. 1942). Molenaar te Sneek. Vertrok in 1896 naar Den Haag. Trouwde op 5 juni 1887 met Klaaske de Graaf. - Dochter Trijntje Molenaar (Sneek, 19 maart 1888 - Rotterdam 9 juli 1977). Kantoorboekhandelaarster. Trouwde op 31 mei 1916 te Den Haag met Johannes Welhelmus Sacré (1889-1955), steendrukker en kantoorboekhandelaar. - Zoon Willem Sacré (geboren Rotterdam 2 febr. 1919). Hoofd directiesecretariaat van een scheepswerf. Trouwde op 25 nov. 1942 met Maria Jacoba van de Bunt. Willem Sacré is de schenker van de penning.

Identificatie
Titel
Gildepenning van Willem Jans, meester molenaar te Sneek.
Objectnummer
FSM-1999-067
Objecttype
 • Gildepenningen
  Penning door een ambachtsgilde uitgegeven, vaak met gildekenmerken, naam of letters van een gildelid en/of gildenummer. Diende als bewijs van lidmaatschap en/of aanwezigheid bij gildeactiviteiten.
 • Penningen
  Oude term voor muntstuk. Tegenwoordig de algemene benaming voor een op een muntstuk gelijkend voorwerp dat in woord en beeld herinnert aan bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis (gedenkpenning), aan een speciale devotie (devotiepenning) of dient als teken van lidmaatschap (verenigingspenning).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000017117
Over
Onderwerpen
 • Molenaars
 • Gilden
  Verwijst naar gezworen fraterniteiten, broederschappen of verenigingen, gevormd voor de wederzijdse steun en bescherming van de leden of de behartiging van beroepsmatige belangen. In de kunst en aanverwante vakgebieden verwijst de term naar verenigingen van kunstenaars, handwerksmannen, ambachtslieden of handelaren, die hun bloeitijd kenden in Europa tussen de 11de en 16de eeuw en in die periode een belangrijk onderdeel vormden van de economische en sociale structuur. De meeste gilden hadden betrekking op een bepaalde stad. Gilden waakten meestal over de opleiding, de productienormen en het welzijn van hun leden. Gilden verschaften ook aanzienlijke steun aan de kunsten. (AAT)
 • Sneek
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA