Datering
Maker Jochem Pijtters van der Velde

Jochem van der Velde, Sneek - Gildelepel van het schildersgilde te Sneek.

Gildelepel met eivormige bak, platte steel met accoladevormig einde, met dubbel lof aan de bak bevestigd. Op de steel (voor) de inscriptie 'C.t.C.F.' en (achter) het wapen van het St.Lucasgilde en 'Uitgedeelt van 't Schildersgild in Sneek 1776'. Achterop de bak een voorstelling van een kunstschilder.
Het meesterteken Voet II 284 werd toegeschreven aan Jouke Vogelzang te Heerenveen. Er waren twijfels rond deze toeschrijving, omdat het meesterteken vaak vergezeld ging van de Sneker stadskeur en omdat het zilver met dit meesterteken vaak werd gemaakt in opdracht van personen uit Sneek of IJlst. Archiefonderzoek leerde dat het meesterteken is gebruikt door Jochem (Pijtters) van der Velde te Sneek. Jochem werd geboren te Sneek omstreeks 1752. Hij trouwde in 1779 met Eelkjen Melis Oppedijk uit IJlst en vestigde zich in 1781 aan de Marktstraat te Sneek. In 1787 liet hij in Sneek een kind Melis Walles dopen. Deze Melis van der Velde stierf in 1839 te Westdongeradeel. In 1797 schreef het gezin zich in bij de hervormde gemeente te Leeuwarden, in 1806 idem in Sloten, in 1815 wordt hij belastingontvanger te Lemmer, in 1827 woont hij te Beetgum. Jochem van der Velde overleed op 5 oktober 1835 op 'bijkans 83-jarige leeftijd', 'in het huis nummer 28 onder Anjum'. In 1839 trouwt hun kleinzoon Joachim Melis van der Velde in Westdongeradeel met Dirkje Klazes van der Wal. Hij is waarschijnlijk schipper. Zij krijgen in Westdongeradeel (Holwerd) kinderen met de namen Melis Walle (overleden aan boord van De Zwijger) en Eelke.
literatuur: - Peter Schoen, "Een zilveren botergoot uit 1783 door Jochem van der Velde" in: Fryslân, 6 (2000) 3, pp. 20-21. - Sneeker Nieuwsblad 24 feb. 1950, 1 sept. 1950.

Identificatie
Titel
Jochem van der Velde, Sneek - Gildelepel van het schildersgilde te Sneek.
Objectnummer
FSM-Z-087
Objecttype
 • Gildelepels
 • Lepels
  Keukengerei voor het bereiden, opdienen of nuttigen van voedsel; bestaat uit een komvormige schep aan een steel. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012340
Over
Onderwerpen
 • Sneek
 • Schippersgilden
  Beroepsvereniging van schippers vanaf de middeleeuwen tot de Franse revolutie die de betrekkingen van de (binnen)schippers onderling en met derden regelde, de arbeidsvoorwaarden, beurtrollen, vrachtprijzen, het monsteren enz. bepaalde en ook rechtspraak had over alles wat de (binnen)scheepvaart betrof; de gilden die in de 19e eeuw herleefden genoten geen enkel voorrecht meer en worden beschouwd als een sociale vereniging zonder economische of politieke macht.
 • Gilden
  Verwijst naar gezworen fraterniteiten, broederschappen of verenigingen, gevormd voor de wederzijdse steun en bescherming van de leden of de behartiging van beroepsmatige belangen. In de kunst en aanverwante vakgebieden verwijst de term naar verenigingen van kunstenaars, handwerksmannen, ambachtslieden of handelaren, die hun bloeitijd kenden in Europa tussen de 11de en 16de eeuw en in die periode een belangrijk onderdeel vormden van de economische en sociale structuur. De meeste gilden hadden betrekking op een bepaalde stad. Gilden waakten meestal over de opleiding, de productienormen en het welzijn van hun leden. Gilden verschaften ook aanzienlijke steun aan de kunsten. (AAT)
Werk
Breedte
4.7 cm
Hoogte
cm
Lengte
20.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jochem Pijtters van der Velde
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA