Datering
Maker Yvo Theodorus van Erp

Y.Th. van Erp, Leeuwarden - zilveren lucifersdooshouder, schaatsprijs uit 1908.

Zilveren lucifersdooshouder. Op de bovenzijde een gegoten voorstelling van De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Op de achterrand de inscriptie 'IJsclub Leeuwarden 1e Prijs 25.1.08 / Mr. M.E. Hepkema G. Hilarius'.
De schaatsprijs van de IJsclub Leeuwarden is afkomstig uit de boedel van Jacob Tjebbo Minderts Hepkema, overleden op 30 juni 1994 te Leeuwarden. Hij was de zoon van Mr. Mindert Evert Hepkema, oprichter en voorzitter van de Vereeniging De Friesche Elf Steden.
literatuur: - 'Ontmanteling van het bolwerk der Hepkema's' in: Leeuwarder Courant 29 aug. 1994, p. 11. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 28-29

Identificatie
Titel
Y.Th. van Erp, Leeuwarden - zilveren lucifersdooshouder, schaatsprijs uit 1908.
Objectnummer
FSM-1994-320
Objecttype
  • Lucifersdooshouders
  • Schaatsprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010579
Over
Onderwerpen
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
7.5 cm
Hoogte
3.5 cm
Lengte
11.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Yvo Theodorus van Erp
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
  • Metaal
    Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA