Datering
Maker Onbekend

Verslag en nummer horend bij een tinnen flapkan, schaatsprijs uit 1925 van de schaatsclub Leeuwarden.

Het verslag van de wedstrijd en het wedstrijdnummer 13 van M.E. Hepkema, behorend bij de tinnen flapkan die is ingeschreven onder nummer 1994-324-A.
De flapkan is afkomstig uit de boedel van Jacob Tjebbo Minderts Hepkema, overleden op 30 juni 1994 te Leeuwarden. Hij was de zoon van Mr. Mindert Evert Hepkema, oprichter en voorzitter van de Vereeniging De Friesche Elf Steden. Van de wedstrijd is ook de hardrijderijlijst bewaard gebleven: inv.nr. 1994-378.
literatuur: - 'Ontmanteling van het bolwerk der Hepkema's' in: Leeuwarder Courant 29 aug. 1994, p. 11. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 28-29

Identificatie
Titel
Verslag en nummer horend bij een tinnen flapkan, schaatsprijs uit 1925 van de schaatsclub Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1994-324
Objecttype
  • Schaatsprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000023765
Over
Onderwerpen
  • Leeuwarden
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA