Datering
Maker Yvo Theodorus van Erp

Y. Th. van Erp, Leeuwarden - zilveren lepel, aangeboden aan A. Sipkema.

Lepel. Bak met enkel lof aan de steel bevestigd. Op de bak de inscriptie: 'Onderlinge brandwaarborg Maatschappij van Woudsend aan / A. Sipkema / 5 Juli / 1881'.
Yvo Theodorus van Erp. Geboren te Leeuwarden in 1824. In 1851 goud- en zilversmid te Leeuwarden. Hij hield het bedrijf tot 1908. Overleden te Leeuwarden in 1911.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1971-1972, p. 56

Identificatie
Titel
Y. Th. van Erp, Leeuwarden - zilveren lepel, aangeboden aan A. Sipkema.
Objectnummer
FSM-1976-375
Objecttype
 • Memorielepels
 • Lepels
  Keukengerei voor het bereiden, opdienen of nuttigen van voedsel; bestaat uit een komvormige schep aan een steel. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000000349
Over
Onderwerpen
 • Verzekeringen
  Overeenkomst bij welke de ene partij, tegen ontvangst van een vast bedrag (premie), zich jegens de andere partij verbindt haar schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden (schadeverzekering), of aan haar of een derde een bep. bedrag uit te keren op zeker tijdstip. (sommenverzekering) (Van Dale)
 • Woudsend
Werk
Lengte
20.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Yvo Theodorus van Erp
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden