Datering
Maker Onbekend

Twee zilveren insignes van zeilvereniging Oostergoo uit Leeuwarden.

Twee zilveren insignes. Ronde touwrand met daarbinnen een stokanker. De insigne hangt aan een lint in de kleuren van het kwartier Oostergoo: drie rode en twee witte banen. Op een de linten is een zilveren kroontje bevestigd.
De insignes zijn afkomstig uit de boedel van Jacob Tjebbo Minderts Hepkema, overleden op 30 juni 1994 te Leeuwarden. Hij was de zoon van Mr. Mindert Evert Hepkema, oprichter en voorzitter van de Vereeniging De Friesche Elf Steden en aktief in de Watersportbond van de A.N.W.B. De insignes zullen van vader Mindert of van zoon Jacob Hepkema geweest zijn.
literatuur: - 'Ontmanteling van het bolwerk der Hepkema's' in: Leeuwarder Courant 29 aug. 1994, p. 11. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 26

Identificatie
Titel
Twee zilveren insignes van zeilvereniging Oostergoo uit Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1994-311
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000002896
Over
Onderwerpen
 • Ankers
  Toestel om een schip aan de bodem van een vaarwater vast te leggen.
 • Zeilverenigingen
 • Oostergoo
 • Leeuwarden
Werk
Breedte
cm
Hoogte
8.0 cm
Lengte
2.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
 • Textiel
  Textiel is letterlijk 'al wat geweven is'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'texere' dat weven betekent. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden